50% Off/-

50% Off/-

Php

50% Off/-

50% Off/-

Web

50% Off/-

50% Off/-

Son Eklenen Makaleler

Vuex global bir veritabanıdır. Her veritabanının nasıl veri çekileceği, kaydedileceği, silineceği gibi bir kullanım şekli vardır. Vuex'te bu işlemlerin nasıl yapılacağını ise Vuex store belirler. Vuex store ile gelişigüzel veri kayıt işlemi yapılması engellenmiş olur.   Vuejs'te vuex store kullanmadığımız zaman bir component'teki state değişimin bu component ile ilişkili olan diğer component'te state'ini aktarması için event yapısı kullanılmaktadır; fakat event'ler projemiz büyüdüğü zaman karmaşık bir yapıya dönüşmektedir. Bundan dolayı vuex store...Continue Reading
Mysql bağlantısını C#'da yapabilmek için öncelikle MySQL for Visual Studio dosyasını indirip çalıştırmak gerekmektedir. Daha sonra projemize aşağıdaki nuget kütüphanelerini eklememiz gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki kodları alıp packages.config dosyasına ekleyiniz: <package id="MySql.Data" version="8.0.18" targetFramework="net472" /> <package id="MySql.Data.Entity" version="6.10.9" targetFramework="net472" /> <package id="MySql.Data.EntityFramework" version="8.0.18" targetFramework="net472" /> <package id="MySql.Data.EntityFrameworkCo...Continue Reading
Öncelikle Nuget kütüphanelerinin kurulması gerekir: Install-Package Microsoft.AspNet.WebApi.Owin -Version 5.2.2 Install-Package Microsoft.Owin.Host.SystemWeb -Version 2.1.0 Install-Package Microsoft.AspNet.Identity.Owin -Version 2.0.1 Install-Package Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework -Version 2.0.1 Install-Package Microsoft.Owin.Security.OAuth -Version 2.1.0 Install-Package Microsoft.Owin.Cors -Version 2.1.0 Daha sonra Startup.cs sınıfı eklenir: using System; using System.Web.Http; using MapToner.Helpers; using Microsoft.AspNet.Identity;...Devamını Oku
Web site uyumluluğunu kontrol etmek için google.com sitesinde cross browser testing cümlesini aratmalıyız...Devamını Oku
Metod üzerinde veya metod parametresi olarak iki şekilde kullanılmaktadır. 1. Metod üzerinde kullanıldığı zaman, @RequestMapping annotasyonundan önce çalışarak, model nesnesinde, @ModelAttribute annotasyonunda belirtilen value (çift tırnak ile yazılan değerdir) değerine göre, bir attribute oluşturulup, bu attribute değerinin metod tarafından dönen değere göre set edilmesini sağlar. Eğer value değeri belirtilmezse, default bir değer atanır. value değeri metodun dönüş tipine göre...Devamını Oku
@RequestMapping annotasyonu /appointments gibi URL'lerin bir sınıf veya metod tarafından map edilmesini sağlar. Sınıf üzerinde kullanıldığı zaman, o sınıfın belirtilen URL ile ilgili tüm işleri yapması sağlanır. Metod üzerinde kullanıldığı zaman daha spesifik URL'ye göre işlem yapılması sağlanmış olur. @Controller @RequestMapping("/appointments") public class AppointmentsController { private final Appointmen...Devamını Oku
Event(Olay): bir şeyin meydana gelmesi, web uygulamalarında, bir event şu türlere sahip olabilir: uygulamanın başlaması (initialization of application), uygulamanın silinmesi (destroying an application), kullanıcıdan istek gelmesi(request from client), bir session yaratma/yok etme, session'da attribute değişimleri vs. Servlet API farklı türlere sahip Listener interface'ler sağlar. Bu sayede özel bir event meydana geldiğinde bir işlem yaptırmak istiyorsak bu interface'leri kullanabiliriz...Devamını Oku
Spring MVC , Spring framework'ün web bileşenidir. Spring MVC güçlü web uygulamaları geliştirmek için bir çok fonksiyonellik sunar. Spring MVC framework'ü tasarlanırken yapıyı oluşturan her bir parçanın yüksek derecede yapılandırılabilir olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca Spring diğer popüler web frameworkleriyle ( Struts, WebWork, Java Server Faces ve Tapestry ) entegre edilebilmektedir...Devamını Oku
Client-side programming özellikleri : Web sitelerinin görünümünü zenginleştirir. JavaScript,Activex, Java, Flash, Silverlight gibi program kodlarını web browser kendisi çalıştırır Herhangi bir server sürecine tabi tutulmaz. Kullanıcı, browser’a web sayfasının adresini yazar Sitenin adresine denk olan ip numarasına göre network üzerinden sitenin tutulduğu server’a browser’da yazılı olan sayfanin adresi gönderilir. Server is...Devamını Oku

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM