50% Off/-

50% Off/-

Php

50% Off/-

50% Off/-

Web

50% Off/-

50% Off/-

Son Eklenen Makaleler

Bu script, bir SQL Server veritabanındaki tüm kullanıcı tablolarını taramakta ve bu tablolardaki verileri aynı yapıdaki başka bir veritabanına aktarmaktadır.
Bir event yani bir record 3 birimden oluşur: Key, Value ve Timestamp. Bunlara trinity denir. Event streaming kullanılan alanlar: Kredi kartı fraud, intrusion detection, internet of things, financial industry, sharing data in real-time gibi alanlardır.
Kurulum Selenium standalone olarak kurmak için aşağıdaki komut çalıştırılmalıdır: C:\Users\Administrator\Desktop\selenium\nssm.exe install SeleniumWebService "C:\Program Files\Java\jre1.8.0_251\bin\java.exe" "-Dwebdriver.chrome.driver=C:\Users\Administrator\Desktop\selenium\chromedriver.exe -jar C:\Users\Administrator\Desktop\selenium\selenium-server-4.0.0-rc-1.jar standalone" NSSM.exe dosyası ile java -jar komutu windows servis şeklinde kurulmaktadır. Bu komut çalıştırıldığı zaman SeleniumWebService isminde bir windows servis kurulur. Kurulum bittikt...Continue Reading
ConcreateMail mail = new ConcreateMail("host", "username", "password"); mail.setPort(25); mail.setFrom("istatistik.sistemi@ktb.gov.tr"); mail.setSubject("Konu"); mail.setContent("Başlık"); mail.send(email); import javax.mail.Message; import javax.mail.MessagingException; import javax.mail.Multipart; import javax.mail.Transport; import java.util.Properties; /** * Created by myuce on 25.01.2016. */ public class ConcreateMail extends Mail { private String host; private String toError; public TelifMail(String host, String username, Strin...Continue Reading
1. Eager Loading ve Where Kullanımı: IQueryable<Category> cats = db.Categories .Include(c => c.Products.Where(p => p.Stock >= stock)); Not: RawSql görmek için ToQueryString() metodu kullanılır. 2. SQL Yorumu: IQueryable<Product> prods = db.Products .TagWith("Products filtered by price and sorted.") .Where(product => product.Cost > price) .OrderByDescending(product => product.Cost); Şu şekilde SQL yorumu ekler: -- Products filtered by price and sorted. 3. Like Query: IQueryable<Product> prods = db.Products .Where(p => EF.Funct...Continue Reading
Cron Konfigurasyon İşlemi public static class CronConfigureService { public static void AddJobAndTrigger<T>(this IServiceCollectionQuartzConfigurator quartz, IConfiguration config) where T : IJob { // Use the name of the IJob as the appsettings.json key var jobName = typeof(T).Name; #if DEBUG jobName = typeof(T).Name+"Debug"; if (string.IsNullOrEmpty(config[$"Quartz:{jobName}"])) jobName = typeof(T).Name; #endif var configKey = $"Quartz:{jobName}"; var cronSch...Continue Reading
Vuex global bir veritabanıdır. Her veritabanının nasıl veri çekileceği, kaydedileceği, silineceği gibi bir kullanım şekli vardır. Vuex'te bu işlemlerin nasıl yapılacağını ise Vuex store belirler. Vuex store ile gelişigüzel veri kayıt işlemi yapılması engellenmiş olur.   Vuejs'te vuex store kullanmadığımız zaman bir component'teki state değişimin bu component ile ilişkili olan diğer component'te state'ini aktarması için event yapısı kullanılmaktadır; fakat event'ler projemiz büyüdüğü zaman karmaşık bir yapıya dönüşmektedir. Bundan dolayı vuex store...Continue Reading
Activity'ler uygulamamız içinde her kullanıcı etkileşiminin gerçekleştirildiği konteynerdır. Bundan dolayı aşağıda belirtilen olaylar gerçekleştiğinde activity'inin gerçekleştireceği işlemleri test etmemiz çok önemlidir: - Telefon uygulaması gibi başka bir uygulamanın bizim activity sınıfının işlemini böldüğünde, - İşletim sisteminin activity destroy ve recreate ettiğimi durumlarda, - Kullanıcı activity'i çoklu pencereye taşıdığında Özetle bir activity'nin hayat döngülerinde sağlıklı çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekmektedir. ActivityScenar...Continue Reading
Coroutine (Co+ Routines= Cooperation + Routines yani fonksiyonlar demek) Kotlin dilinde asenkron kod yazmak demektir. Coroutine'ler aslında lightweight bir thread'tir. Her suspending fonksiyon derleyici tarafından bir state machine'e dönüştürülür. Bu state machine'de state'ler suspend caller'ları temsil eder. Bir suspension call'dan önce, sonraki state derleyici tarafından üretilen bir sınıfın field'inde tutulur. Suspending fonksiyon normal bir fonksiyonu çağırabilir; fakat normal fonksiyon suspending bir fonksiyonu çağıramaz. Coroutines kütüphanes...Continue Reading
İl ilçe bilgilerinin çekilmesi işlemi HTML Tasarım Kısmı <div class="row"> <div class="col-sm-6 form-group"> <label>Şehir * :</label> <select id="txtSehir" name="txtSehir" class="form-control select2 git ililce" required=""> <option value="">Seçiniz</option> @foreach($cities as $city) <option value="{{$city->id}}">{{$city->name}}</option> @endforeach </select> </div> <div class="col-sm...Continue Reading
Aşağıdaki formülle, A1 hücresindeki bir sayıyı saat formatına dönüştürebiliriz:
Mysql bağlantısını C#'da yapabilmek için öncelikle MySQL for Visual Studio dosyasını indirip çalıştırmak gerekmektedir. Daha sonra projemize aşağıdaki nuget kütüphanelerini eklememiz gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki kodları alıp packages.config dosyasına ekleyiniz: <package id="MySql.Data" version="8.0.18" targetFramework="net472" /> <package id="MySql.Data.Entity" version="6.10.9" targetFramework="net472" /> <package id="MySql.Data.EntityFramework" version="8.0.18" targetFramework="net472" /> <package id="MySql.Data.EntityFrameworkCo...Continue Reading
Öncelikle Nuget kütüphanelerinin kurulması gerekir: Install-Package Microsoft.AspNet.WebApi.Owin -Version 5.2.2 Install-Package Microsoft.Owin.Host.SystemWeb -Version 2.1.0 Install-Package Microsoft.AspNet.Identity.Owin -Version 2.0.1 Install-Package Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework -Version 2.0.1 Install-Package Microsoft.Owin.Security.OAuth -Version 2.1.0 Install-Package Microsoft.Owin.Cors -Version 2.1.0 Daha sonra Startup.cs sınıfı eklenir: using System; using System.Web.Http; using MapToner.Helpers; using Microsoft.AspNet.Identity;...Devamını Oku
JSON Rest API'de aşağıdaki kriterler önem arzetmektedir: 1- NULL yerine boş string gönderilmelidir. 2- Date türü için ISO-8601 formatına göre gönderilmelidir. 3- Multiline string için base64 encoding yapılabilir. 4- Success için aşağıdaki gibi bir sonuç dönülmelidir:
Posta güvercini XML ile SMS göndermek için aşağıdaki kodlar kullanılabilir: Not: Türkçe karakterleri desteklemesi için Posta Güvercini firmasıyla iletişime geçmek gerekmektedir. public static function send($phoneNumber,$message) { $username="cfbalaban"; $password="balaban2018"; $xml="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-9\" ?> <SMS-InsRequest> <CLIENT user=\"$username\" pwd=\"$password\" /> <INSERTMSG text=\"$message\"> <TO>$phoneNumber</TO> </INSERTMSG> </SMS-InsRequest>"; $c...Continue Reading

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM