Posta Güvercini SMS Göndermek

21-01-2019

Posta güvercini XML ile SMS göndermek için aşağıdaki kodlar kullanılabilir:

Not: Türkçe karakterleri desteklemesi için Posta Güvercini firmasıyla iletişime geçmek gerekmektedir.

public static function send($phoneNumber,$message)
{
  $username="cfbal";
  $password="2018";
  $xml="
  <SMS-InsRequest>
  <CLIENT user=\"$username\" pwd=\"$password\" />
  <INSERTMSG text=\"$message\">
  <TO>$phoneNumber</TO>
  </INSERTMSG>
  </SMS-InsRequest>";
   
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://www.postaguvercini.com/api_xml/Sms_insreq.asp");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xml);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
  'Content-Type: text/xml; charset=iso-8859-9',
  'Connection: Keep-Alive'
  ));
  $result = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
}

© 2019 All rights reserved. Codesenior.COM