50% Off/-

50% Off/-

Php

50% Off/-

50% Off/-

Web

50% Off/-

50% Off/-

Son Eklenen Makaleler

JSON Rest API'de aşağıdaki kriterler önem arzetmektedir: 1- NULL yerine boş string gönderilmelidir. 2- Date türü için ISO-8601 formatına göre gönderilmelidir. 3- Multiline string için base64 encoding yapılabilir. 4- Success için aşağıdaki gibi bir sonuç dönülmelidir:
Posta güvercini XML ile SMS göndermek için aşağıdaki kodlar kullanılabilir: Not: Türkçe karakterleri desteklemesi için Posta Güvercini firmasıyla iletişime geçmek gerekmektedir. public static function send($phoneNumber,$message) { $username="cfbalaban"; $password="balaban2018"; $xml="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-9\" ?> <SMS-InsRequest> <CLIENT user=\"$username\" pwd=\"$password\" /> <INSERTMSG text=\"$message\"> <TO>$phoneNumber</TO> </INSERTMSG> </SMS-InsRequest>"; $c...Continue Reading
Code First Migration'da öncelikle tek bir tane DBContext olmalıdır. Package Manager Console'dan enable-migrations komutu çağrıldığı zaman otomatik olarak modeller oluşturulur. Daha sonra Update-Database –Verbose komutu ile veritabanına yazılması sağlanır. Rollback Komutları Update-Database –TargetMigration: AddBlogUrl //Son eklenen migration'a gidiir Update-Database –TargetMigration: $InitialDatabase //herşeyi rollback yapar...Devamını Oku
Laravel framework ile geleneksel login formları ile authentication işlemlerini sağlamaktadır. API authentication işlemleri için ise OAuth2 protokolünün tüm özelliklerini Laravel 5.4 ile birlikte gelen Passport servisi ile sağlamaktadır. Not: Bu makaleyi doğru bir şekilde anlamak için temel düzeyde OAuth2 protokolünün bilinmesi gerekmektedir. Kurulum composer require laravel/passport komutu ile passport servisini kurabiliriz. Daha sonra config/app.php dosyasında yer alan providers array'ine aşağıdaki sınıf eklenir. Laravel\Passport\PassportS...Devamını Oku
Password Grant Token Kullanıcılara API aracılığı ile giriş yapılmasını sağlar. php artisan password:client --password komutu çağrıldığı zaman oauth_clients tablosuna aşağıdaki gibi bir satır eklenir: id user_id name secret redirect personel_access_client password_client revoked created_at updated_at 1 null mobil PsgprbVQ12UPmjLhxEde23iChJA9CglneuhMpRB8 localhost 0 1 0 2017-07-08 11:34:53 2017-07-08 11:34:53 Bu işlemden sonra kullanıcı API aracılığı ile giriş yapma...Devamını Oku
Intellij idea için en iyi theme'ların bulunduğu site http://color-themes.com sitesidir. Bu sitedeki en güzel theme'lardan biri: http://www.codesenior.com/sources/docs/java/RecognEyes.jar...Devamını Oku
Web site uyumluluğunu kontrol etmek için google.com sitesinde cross browser testing cümlesini aratmalıyız...Devamını Oku
JQuery'de dinamik olarak eklenen bir elemente click eventi gibi bir event eklemek için on fonksiyonu kullanılması gerekir: $("#txtYuklenenFaturalar").append("
" + "" + item + "" + "sil\n" + "
"); $("#txtYuklenenFaturalar").on('click', '.eklenenFatura', function () { var title=$(this).attr("title"); alert(title); }...Continue Reading
@Entity public class Author { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) @Column(name = "ID") private int id; @Column(name="NAME") private String name; @Column(name="SURNAME") private String surname; @ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL) @JoinTable( name="Author_Book", joinColumns = @JoinColumn( name="AuthorID"), inverseJoinColumns = @JoinColumn( name="BookID") ) private List books; } @Entity public class Book { @Id @GeneratedValue(strategy = G...Devamını Oku
public class Belge { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) @Column(name = "BelgeKayitId") private int id; @ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL) @JoinTable( name="Belge_FirmaOzellik", joinColumns = @JoinColumn( name="BelgeID"), inverseJoinColumns = @JoinColumn( name="FirmaID") ) private List<FirmaOzellikBilgileri> firmaOzellikBilgileri; } public class FirmaOzellikBilgileri { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) private int firmaId; } @JoinTable...Devamını Oku
Dinamik olarak yaratılan tablo satırlarını silmek için aşağıdaki gibi bir kod kullanabiliriz: $("#tblSatirlar").on('click','#satirSil',function(){ var tr=$(this).parent().parent();//bu kod sayesinde satira erisilir tr.css("background-color", "#FF3700"); tr.fadeOut(400, function () { tr.remove(); }); index--; }); #satirSil dinamik olarak eklenen bir butondur: <button title="Sil" class="satirSil" id="satirSil" type="button"></button> HTML Tablo <table id=...Devamını Oku
Bölüm 9 - Nesne İlişkisel Veritabanı IVTYS'nin Zayıf Yönleri Gerçek dünyanın zayıf temsili Anlamsal aşırı yükleme Integrity için zayıf destek Sınırlı İşlemler NIVTYS Kullanıcı genişletilebilir tipler Encapsulation, inheritence, polymorphism Metodların dinamik bağlanması Dezavantajları Artan maliyet, karmaşıklık Satır Tipleri Değişkenlerde saklanır Programlara argüman olarak geçer Fonksiyon çağrılarından dönüş değerleri olarak dönme Sütun içerisinde satır tanımlama olanağı Örnek: create table Branch(branchNo char(4), address ROW(street...Devamını Oku
Javascript ile session süresi bitmeden ekranda bir popup çıkması için aşağıdaki kodları kullanabiliriz: $(document).ready(function () { var secondsBeforeExpire = ${pageContext.session.maxInactiveInterval}; var timeToDecide = 45; // Give client 45 seconds to choose. var counter = timeToDecide; $("#btnContinueSession").click(function () { $.ajax("/continue-session", ""); $(".close").click(); counter = timeToDecide; clearTimeout(timeOut); clearInterval(intervalTimeout); timeOut = setTimeout(logoutAfterTimeout, (secondsBeforeExpire...Devamını Oku
Pure css ile drop-down menu uygulaması: Css: /* Submenus should still be display: block; */ .pure-menu-item .pure-menu-item { display: block; } .pure-menu-children { display: none; position: absolute; left: 100%; top: 0; margin: 0; padding: 0; z-index: 3; } .pure-menu-horizontal .pure-menu-children { left: 0; top: auto; width: inherit; } .pure-menu-active > .pure-menu-link, .pure-menu-link:hover, .pure-menu-link:focus { background-color: #eee; } .pure-menu-allow-hover:hover > .pure-menu-children, .pur...Devamını Oku
Java JFrame'in simge durumu küçük yapıldığında tekrar ekranda gösterilmesini sağlamak için setExtendedState() metodu kullanılır: //result view'in simge durumu kucuk oldugunda tekrar gosterilmesini saglar frame.setExtendedState(JFrame.NORMAL);...Devamını Oku

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM