50% Off/-

50% Off/-

Php

50% Off/-

50% Off/-

Web

50% Off/-

50% Off/-

Son Eklenen Makaleler

@Entity public class Author { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) @Column(name = "ID") private int id; @Column(name="NAME") private String name; @Column(name="SURNAME") private String surname; @ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL) @JoinTable( name="Author_Book", joinColumns = @JoinColumn( name="AuthorID"), inverseJoinColumns = @JoinColumn( name="BookID") ) private List books; } @Entity public class Book { @Id @GeneratedValue(strategy = G...Devamını Oku
public class Belge { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) @Column(name = "BelgeKayitId") private int id; @ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL) @JoinTable( name="Belge_FirmaOzellik", joinColumns = @JoinColumn( name="BelgeID"), inverseJoinColumns = @JoinColumn( name="FirmaID") ) private List<FirmaOzellikBilgileri> firmaOzellikBilgileri; } public class FirmaOzellikBilgileri { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) private int firmaId; } @JoinTable...Devamını Oku
Problem sınıfı: @ManyToMany(fetch = FetchType.LAZY,cascade = CascadeType.PERSIST) @JoinTable( name = "Problem_User", joinColumns = @JoinColumn(name = "problemId",nullable = false, updatable = false), inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "userId", nullable = false, updatable = false) ) private List<User> userList; @ManyToMany annotasyonundaki cascade ifadesi bize Problem entity insert edildiğinde bu işlemin Tag koleksiyonu için de yapılacağını ifade eder. @JoinTable annot...Devamını Oku
Spring Security, authentication ve authorization sağlayarak uygulamamızın daha güvenli olmasını sağlar. Bu güvenli sistemde CSRF, session fixation atakları gibi atakların önlenilmesi default olarak yer almaktadır. Ayrıca herhangi bir web uygulamasına kolayca entegre edilebilir olmasından dolayı kullanışlıdır. Ayrıca birden çok authentication tipini destekler: In-memory, DAO, JDBC, LDAP vs. Bazı spesifik URL'in hariç tutulması da kolaydır. Örneğin resimler, css dosyaları gibi statik dosyaları exclude edebiliriz. Group ve role özelliklerine de sahi...Devamını Oku
Spring MVC'de validator kullanmak için gereken adımlar aşağıdaki gibidir: Maven projesinde resources klasöründe .properties isimli bir dosya yaratılır. Model sınıfında @NotEmpty, @Range gibi annotasyonlar kullanılır. Controller sınıfında @Valid annotasyonu ve BindingResult sınıfı kullanılır. Spring konfigürasyon dosyasında .properties isimli mesaj dosyasını tanıtmak için ResourceBundleMessageSource bean eklenir Hibernate Validator jar dosyasını projeye dahil etmek Form Sayfası Bu adımları sırasıyla yapalım: messages.propert...Devamını Oku
Idle Connection: Connection havuzundayken bir uygulama tarafından kullanıldıktan sonra tekrar havuza dönüp yeniden kullanılmayı bekleyen connection'dur. Stale Connection: Havuzda bulunan veya borrowed alınmış connection'un, kullanılamaz halde olmasıdır. Bunun sebebi bağlantının remotely olarak kapatılması vs gibi durumlardır. Abandoned Connection: Uygulama uzun süre boyunca connection'u havuza göndermezse bu connection abandoned olur. Bunun nedeni, uygulama close() metodu ile connection'u kapatmadığında veya uygulama uzun süren sql işlemleri yaptığında meydana gelir.Devamını Oku
Hibernate 4.0 versiyonundan sonra event listener ekleme yöntemi değişmiştir. Bu makelemizde Hibernate 4.0 versiyonu ve üst versiyonlarda event listener nasıl eklenir ondan bahsedeceğiz. org.hibernate.integrator.spi.Integrator interface geliştiricilere SessionFactory üretilirken, yeni özelliklerin eklenmesi kolaylığı sağlar. Bu özelliklerden birisi...Devamını Oku
@Transient annotasyon sayesinde Entity sınıfında bulunan bir field'in veritabanında sütun karşılığı olmayacağı anlamına gelmektedir. Yani bu field persistent olmayacaktır.Devamını Oku
Hibernate ve Maven ile reverse engineering yaparak veritabanındaki tablolara karşılık gelecek Java sınıfları (POJO-Plain Old Java Object), Dao sınıfları, hbm.xml dosyaları yaratabiliriz. Bu sayede çok fazla sayıda veritabanı tablolarını manuel olarak yaratmaktan kurtulmuş oluruz. Bu işlemin yapılmasına reverse engineering( tersinir mühendislik ) denir. Önceki makalede bu işlemlerin Eclipse ile yapılması anlatılmıştır. Bu makalemizde ise maven kullanarak aynı işlemleri yapacağız.Devamını Oku
Hibernate JBoss Toolbar ile reverse engineering yaparak veritabanındaki tablolarına karşılık gelecek Java sınıfları(POJO-Plain Old Java Object), Dao sınıfları, hbm.xml dosyaları yaratabiliriz. Bu sayede çok fazla sayıda veritabanı tablolarını manuel olarak yaratmaktan kurtulmuş oluruz. Bu işlemin yapılmasına reverse engineering( tersinir mühendislik ) denir. Bu makelede hem Eclipse ile hem de Maven kullanarak bu işlemin nasıl yapılacağı anlatılacaktır.Devamını Oku
İlk başta admin nesnesi veritabanından çekilir. Admin nesnesi ile birlikte Article nesneleri de veritabanından çekileceği için hibernate veritabanına gider. İkinci session da ise admin ona bağlı article nesnleri second level cache'den getirilir. Fakat bu session süresinde, admin nesnesi update olduğu için, hibernate tekrar veritabanından admin nesnesini çeker ve second level cache'teki admin nesnesini günceller. Güncelleme esnasında article nesneleri tekrar veritabanindan cekilmez. Üçüncü session da hibernate second level cache'den verileri çeker...Devamını Oku
Java'da Maven, Hibernate ve Bonecp kullanarak web uygulaması yapmak için bazı ayarların yapılması gereklidir. Bonecp, web uygulamaların vazgeçilmezi olan jdbc veri havuzu modülü için yaygın olarak kullanılan açık kaynak ve en hızlı veri havuzu kütüphanesidir. Hibernate ise Java Frameworkleri arasında en yaygın kullanılan Object Relational Mapping(ORM) kütüphanesidir...Devamını Oku

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM