Hibernate İle Veritabanındaki Tablolara Karşılık Gelecek Java Sınıflarının(POJO) Otomatik Oluşturulması

09-06-2014
Hibernate JBoss Toolbar ile reverse engineering yaparak veritabanındaki tabloları karşılık gelecek Java sınıfları(POJO-Plain Old Java Object), Dao sınıfları, hbm.xml dosyaları yaratabiliriz. Bu sayede çok fazla sayıda veritabanı tablolarını manuel olarak yaratmaktan kurtulmuş oluruz. Bu işlemin yapılmasına reverse engineering( tersinir mühendislik ) denir. Bu makelede Eclipse ide kullanarak bu işlemin nasıl yapılacağı anlatılacaktır.


Eclipse İle Reverse Engineering

1. Öncelikle Eclipse Kepler 4.3 uygulaması indirilip çalıştırılır
2. Eclipse programını çalıştırdıktan sonra Help(Yardım) kısmından Eclipse MarketPlace kısmına girilir
3. Daha sonra Find(Arama) kısmına jboss tools kepler yazılır sonuçlarda yer alan JBoss Tools(Kepler) plugin'i kurulur.
Bu aşamalar tamamlandıktan sonra aşağıdaki adımlar yapılır:

1. Yeni bir Java projesi oluşturulur


2. Window -> Open Perspective kısmından Hibernate seçilir


3. Package Explorer kısmına gelinir. Burada src klasörünün üzerine sağ tıklanıp New -> Hibernate Configuration File (.cfg.xml) seçilir
4. Gelen pencerede next denilir ve daha sonra açılan pencereden veritabanı ayarları yapılır. Bu örneğimizde veritabanı bağlantısı açıyoruz. Ayrıca bu ekranda Create Console Configuration seçeneğinin seçilmesine dikkat ediniz
5. Tekrar src klasörünün üzerine gelip sağ tıkladıktan sonra New -> Hibernate Reverse Engineering File(reveng.xml) seçilir
6. Gelen pencerede next denilir ve daha sonra açılan pencerede Console configuration kısmından 4. adımda yarattığımız konfigurasyon seçilir. Zaten tek bir tane seçenek gelecektir. Daha sonra Refresh butonuna tıklandığında loading database driver class hatası meydana gelir. Bu hatayı gidermek için mysql.jar dosyasını external library olarak yüklememiz gereklidir.
7. Gerekli jar dosyasını indirmek için tıklayınız. İndirdiğimiz bu jar dosyasını File->Properties kısmına geldikten sonra aşağıdaki gibi External Jars library'e eklememiz gerekir
8. Daha sonra adım 6 daki işlemler tekrarlanır. Refresh butonuna tıkladığımızda veritabanındaki tabloları görebiliriz. Bu tablolardan reverse engineering yapılacak tabloyu seçtikten sonra Include butonuna tıklarız. Daha sonra Finish butonuna tıklanır
9. Finish dedikten sonra aşağıdaki şekilde olduğu gibi Ok işaretine tıklarız. Daha sonra Hibernate Code Generation Configuration kısmına geliriz.10. Hibernate Code Generation Configuration ekran aşağıdaki gibidir. Bu kısımda yer alan Main tab'ındaki Console configuration kısmında 4. adımda yarattığımız konfigürasyon seçilir. Output directory kısmından src klasörünün yolu seçilir. Reverse engineer from JDBC Connection seçeneği seçilmek zorundadır, eğer seçilmezse java sınıfları oluşturulmuz. Package kısmında src klasörüne eklenen packet yazılabilir. Biz bu örnekte boş bırakıyoruz. Paket yazıldığı zaman oluşturulacak Java sınıfları bu paket içerisine eklenir. reveng.xml dosyasının yolu Setup butonuna basılarak belirtilir. Burada reveng.xml dosyası 5. adımda oluşan dosyadır. Daha sonra Exporters tab'ına gelinir. Bu kısımda ise üretilecek Java sınıflarının annotasyon özellikli veya Java 5 sentakslı seçeneklerinden biri seçilir. Java 5 sentaksı demek Java sınıflarında tablo adı vs gibi belirtilecek ayarların hbm.xml dosyalarında yapılması anlamına gelmektedir. Exporters kısmında yer alan önemli seçenekler şunlardır:

Domain code(.java): Veritabanındaki tabloların sınıf karşılıklarını temsil eder.

Hibernate XML Mapping(.hbm.xml): Annotasyon kullanılmadığı zaman Java sınıfları ile veritabanı sınıfları arasındaki ilişkiyi tanımlamak için gerekli ayarların yapıldığı dosyadır. Örneğin, Java sınıfındaki bir değişkenin veritabanında karşılığı olduğu sütun adına denk geldiğini ayarlamak gibi..

DAO code(.java): Bu sınıf içerisinde veritabanı işlemlerinin(insert, update, delete, find) yapılmasını sağlamak için kodlar bulunur.

Son olarak Run butonuna tıklanarak işlem tamamlanmış olur.

Not: Hibernate otomatik olarak bu sınıfları üretir.
© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM