50% Off/-

50% Off/-

Php

50% Off/-

50% Off/-

Web

50% Off/-

50% Off/-

Son Eklenen Makaleler

Posta güvercini XML ile SMS göndermek için aşağıdaki kodlar kullanılabilir: Not: Türkçe karakterleri desteklemesi için Posta Güvercini firmasıyla iletişime geçmek gerekmektedir. public static function send($phoneNumber,$message) { $username="cfbalaban"; $password="balaban2018"; $xml="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-9\" ?> <SMS-InsRequest> <CLIENT user=\"$username\" pwd=\"$password\" /> <INSERTMSG text=\"$message\"> <TO>$phoneNumber</TO> </INSERTMSG> </SMS-InsRequest>"; $c...Continue Reading
Laravel framework ile geleneksel login formları ile authentication işlemlerini sağlamaktadır. API authentication işlemleri için ise OAuth2 protokolünün tüm özelliklerini Laravel 5.4 ile birlikte gelen Passport servisi ile sağlamaktadır. Not: Bu makaleyi doğru bir şekilde anlamak için temel düzeyde OAuth2 protokolünün bilinmesi gerekmektedir. Kurulum composer require laravel/passport komutu ile passport servisini kurabiliriz. Daha sonra config/app.php dosyasında yer alan providers array'ine aşağıdaki sınıf eklenir. Laravel\Passport\PassportS...Devamını Oku
Password Grant Token Kullanıcılara API aracılığı ile giriş yapılmasını sağlar. php artisan password:client --password komutu çağrıldığı zaman oauth_clients tablosuna aşağıdaki gibi bir satır eklenir: id user_id name secret redirect personel_access_client password_client revoked created_at updated_at 1 null mobil PsgprbVQ12UPmjLhxEde23iChJA9CglneuhMpRB8 localhost 0 1 0 2017-07-08 11:34:53 2017-07-08 11:34:53 Bu işlemden sonra kullanıcı API aracılığı ile giriş yapma...Devamını Oku
Temel bir Zend uygulamasının klasör yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır...Devamını Oku
(PHP 4 >= 4.1.0) ile gelen DOMDocument sınıfı ile bir html sayfasını parsing etmek için veya bir HTML string'ini parsing etmek için şu kodları kullanmak gereklidir: //UTF-8 sayesinde karakter problemi ortadan kalkar. $dom = new DOMDocument('1.0','UTF-8'); Eğer bir css sınıfına göre parsing değil de, bir elemente göre parsing yapmak istiyorsak DOMXPath sınıfının evaluate() metodu içerisinde HTML elementini yazmamaz gerekecektir.Devamını Oku
resources.router.routes.mobile.type = "Zend_Controller_Router_Route_Hostname" resources.router.routes.mobile.route = ":module.softwarevol.com" resources.router.routes.mobile.defaults.module = "mobile" resources.router.routes.mobile.chains.index.type = "Zend_Controller_Router_Route" resources.router.routes.mobile.chains.index.route = ":controller/:action/*" resources.router.routes.mobile.chains.index.defaults.controller = "index"Devamını Oku

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM