50% Off/-

50% Off/-

Php

50% Off/-

50% Off/-

Web

50% Off/-

50% Off/-

Son Eklenen Makaleler

Belirli aralıklarla bir kodun çalışmasını istiyorsak, bunun için Timer sınıfını kullanmamız gerekir. Timer sınıfı ile basit bir kronometre uygulaması için gerekli kodlar aşağıdaki gibidir: Not: Bu uygulamamızda java.util.Timer sınıfı değil, javax.swing.Timer sınıfı kullanılmıştır.Devamını Oku
Polymorphism kelimesi, biyolojide bir organizmanın veya türlerin birden fazla farklı formlara veya aşamalara sahip olması anlamına gelen bir prensibi ifade eder. Bu prensip nesne tabanlı programlama dillerine uyarlanmıştır. Bir sınıfın subclass’ı superclass’tan farklı olarak kendi eşsiz davranışlarını oluşturabilirken aynı zamanda superclass’ın da bazı fonksiyonlarını paylaşabilmektedir. Örneğin; Circle sınıfı kendine has özelliklere sahipken, aynı zamanda, superclass olan GeometricObject...Devamını Oku
Encapsulation hakkında bilgi vermiştik. Encapsulation’un Java’nın temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade etmiştik. İşte inheritance yani kalıtım da Java’nın temel ikinci yapıtaşıdır. Bu nedenle inheritance kavramını çok iyi öğrenmek gereklidir. Bir örnekle inheritancenin ne olduğunu açıklayalım..Devamını Oku
İlk dersimizde String sınıfının önceden tanımlı bir sınıf olduğundan bahsetmiştik. Yani import edilmeden kullanılan bir sınıftır. String newString=new String("Hello"); String message="Hello"; Bu iki ifade ile newString ve message isimli iki tane String nesnesi yarattık char[] charArray={'H','e','l','l','o'}; String message=new String(charArray)...Devamını Oku
Nesneye yönelik programlama dillerinin yapıtaşlarından biri olan encapsulation, bir sınıfın data field(sınıf değişkenleri)’lerine direkt erişimi engellemeyi sağlar. Circle sınıfının radius değişkenine nesne yaratıp, nesneAdi.radius şeklinde erişebiliyorduk. Yazdığımız sınıfların daha güvenli ve daha iyi sağlıklı kullanılmasını sağlamak için, encapsulation yapmak gerekir...Devamını Oku
Bir nesne gerçek dünyadaki bir varlığı temsil eder. Örneğin, bir öğrenci, bir masa, bir daire, bir buton vs nesne olarak ifade edilir. Çünkü bu varlıkları diğerlerinden ayıran özellikler vardır. O halde nesne eşsizdir. Nesneni durumu data field’ler tarafından, property’ler tarafından temsil edilirken, nesnenin davranışı metodlar kümesiyle temsil edilir. Bir sınıf ise nesnenin durumu ve davranışını tanımlayan bir plan, taslaktır...Devamını Oku
İki şekilde array tanımı vardır: 1) datatype[] arrayRefVar; arrayRefVar=new datatype[]; 2) datatype[] arrayRefVar=new datatype[]; Hatırlarsak new ile yaratılan her şey referans idi. C dilindeki pointer değişkenler gibiydi. Java’da array’ler referans değişkenler vasıtasıyla kullanılır. C dilinde array’ler ise pointer özelliğine sahiptir. 1. şekildeki gibi tanımlama C dilinde yoktur. Bu tür deklare edilme nedeni, programın ortalarında veya sonlarında array değişkeninin eleman sayısını belirlemeye olanak sağlamasından dolayıdır...Devamını Oku
Sınıfların asıl işlevleri olan metodlar Java dilinde yazılan programların çalışmasını sağlar. Bu zamana kadar üç tip metod türü inceledik: 1. Instance Metodlar: Nesne yaratılıp kullanılan metodlar 2. Static Metodlar: SınıfAdi.MetodAdi şeklinde kullanılan metodlar 3. Constructorlar: Sınıfı memory’e yükleyen metodlar Bir metod tanımlamak Java’da metod tanımı C dilinden farklıdır Genel metod tanımı şu şekildedir...Devamını Oku
Constant Değişken Tanımlamak Constant değişkenlerin değeri değişmez Constant değişkenler büyük harfle yazılır final keyword alan her değişken bir constant değişken olur Constant değişkenlerin kullanılmasının nedeni, program boyunca değerinin değişmemesinden dolayıdır. Örneğin Pİ sayısını constant tanımlamak mantıklı olacaktır....Devamını Oku
Satır 3,4: main metodu radius ve area isminde iki tane local(yerel) değişkene sahip oldu. Satır 5,6: radius değişkenine 20 değeri atandı. area değişkenine ise radius değişkeninin karesi alınıp Pİ sayısıyla çarpım sonucunda elde edilen değer atandı. Satır 7: Sonuç ekrana yazdırıldı. "Area is " +area ifadesindeki + işareti bir String ile bir değişkeni toplayıp sonucu String’e dönüştürüyor...Devamını Oku
Java’da C dilinden farklı olarak String tipi vardır. C dilinde karşılığı, sonu NULL ile biten karakter dizisidir. Aslında String bir sınıftır. Bu sınıf önceden tanımlı bir sınıftır. Yani her programda bu sınıfı import etmeden kullanabiliriz. Şunu diyebiliriz o zaman: Java’da sınıf isimleri tip olarak kullanılabilirler. Örneğin, double , int .. birer tiptir. Bu tarz tiplere primitive(ilkel) tipler denir...Devamını Oku
Scanner sınıfı ile klavyeden değer alırız. Peki nasıl kullanacağız? Hatırlarsak C dilinde klavyeden input alabilmek için scanf() fonksiyonunu kullanıyorduk. Java dilinde de bir metoda(fonksiyon) ihtiyacımız var. Önceki sınıf örneklerinde görüldüğü gibi sınıfların içerisinde bir metod vardı: main() metodu. Buradan şu sonucu çıkartabiliriz: Sınıflar’da metodlar bulunabilmektedir. Madem sınıflarda metod bulunmaktadır...Devamını Oku
Satır 1: import anahtar kelimesi(keyword) bir kütüphanede bulunan sınıfı veya static metodları kullanmayı sağlar. C dilinde #include keyword ile benzer kullanıma sahiptir. Burada kütüphanenin adı javax.swing, sınıfın adı ise JOptionPane dir. Görüldüğü gibi, Java’da sınıf isimlendirmelerinin büyük harfle başlaması genel bir kullanım tarzıdır. Devamını Oku
Satır 1: Bir sınıf tanımlamayı sağlayan anahtar kelimeleri içerir. Her Java programında en az bir tane sınıf olmak zorundadır. Geleneksel olarak sınıf isimleri büyük harfle başlar küçük harfle devam eder. Eğer sınıf ismi iki veya daha fazla kelimeden oluşuyorsa kelimelerin ilk harfleri büyük olur. Örn: MainSinif...Devamını Oku
Java geliştirme kiti JDK, Java'nın sanal makinesi ise JVM. Peki JRE nedir? JRE ise Java Runtime Environment yani Java çalıştırma ortamıdır. İçinde JVM bulunan yazılımdır. Bundan başka içinde Java kütüphaneleri de bulunur. Dolayısıyla Java uygulamalarını çalıştırmak için bilgisayarımıza aslında JRE yükleriz. Sanal makine olan JVM de JRE ile yüklenir. JDK ise yazılım geliştiricilerinin ihtiyaç duyduğu ekipmandır...Devamını Oku

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM