Java Timer Sınıfı Kullanımı

30-04-2014
Belirli aralıklarla bir kodun çalışmasını istiyorsak, bunun için Timer sınıfını kullanmamız gerekir. Timer sınıfı ile basit bir kronometre uygulaması için gerekli kodlar aşağıdaki gibidir:

Not: Bu uygulamamızda java.util.Timer sınıfı değil, javax.swing.Timer sınıfı kullanılmıştır.

import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
  
public class TimerExample extends JFrame {
  private JLabel lblClock = new JLabel();
  
  public TimerExample() {
    setTitle("Timer ile Kronometre Uygulaması");
    setSize(300, 200);
    add(lblClock);
    createStopwatch();
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setVisible(true);
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    new TimerExample();
  }
  
  private void createStopwatch() {
    //1000 ifadesi milisaniye demektir. 1000 milisaniye 1 saniyedir
    //Timer sınıfı ikinci parametre olarak ActionListener türünden bir nesne alir.
    Timer timer = new Timer(1000, new ActionListener() {
      private int second = 0;
      private int minute = 0;
      private int hour = 0;
  
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String stopwatch = hour + " : " + minute + " : " + second;
        lblClock.setText(stopwatch);
  
        if(second>0 && second%59==0){
          minute++;
        }
        if(minute>1 &&minute%59==0){
          hour++;
          minute=0;
        }
        if(hour>23){
          hour=0;
        }
        if(second>59){
          second=0;
        }
        second++;
      }
    });
    timer.start(); //bu metodu kullanmazsak, timer calismaz
  }
}

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM