50% Off/-

50% Off/-

Php

50% Off/-

50% Off/-

Web

50% Off/-

50% Off/-

Son Eklenen Makaleler

Bir event yani bir record 3 birimden oluşur: Key, Value ve Timestamp. Bunlara trinity denir. Event streaming kullanılan alanlar: Kredi kartı fraud, intrusion detection, internet of things, financial industry, sharing data in real-time gibi alanlardır.
Kurulum Selenium standalone olarak kurmak için aşağıdaki komut çalıştırılmalıdır: C:\Users\Administrator\Desktop\selenium\nssm.exe install SeleniumWebService "C:\Program Files\Java\jre1.8.0_251\bin\java.exe" "-Dwebdriver.chrome.driver=C:\Users\Administrator\Desktop\selenium\chromedriver.exe -jar C:\Users\Administrator\Desktop\selenium\selenium-server-4.0.0-rc-1.jar standalone" NSSM.exe dosyası ile java -jar komutu windows servis şeklinde kurulmaktadır. Bu komut çalıştırıldığı zaman SeleniumWebService isminde bir windows servis kurulur. Kurulum bittikt...Continue Reading
ConcreateMail mail = new ConcreateMail("host", "username", "password"); mail.setPort(25); mail.setFrom("istatistik.sistemi@ktb.gov.tr"); mail.setSubject("Konu"); mail.setContent("Başlık"); mail.send(email); import javax.mail.Message; import javax.mail.MessagingException; import javax.mail.Multipart; import javax.mail.Transport; import java.util.Properties; /** * Created by myuce on 25.01.2016. */ public class ConcreateMail extends Mail { private String host; private String toError; public TelifMail(String host, String username, Strin...Continue Reading
Activity'ler uygulamamız içinde her kullanıcı etkileşiminin gerçekleştirildiği konteynerdır. Bundan dolayı aşağıda belirtilen olaylar gerçekleştiğinde activity'inin gerçekleştireceği işlemleri test etmemiz çok önemlidir: - Telefon uygulaması gibi başka bir uygulamanın bizim activity sınıfının işlemini böldüğünde, - İşletim sisteminin activity destroy ve recreate ettiğimi durumlarda, - Kullanıcı activity'i çoklu pencereye taşıdığında Özetle bir activity'nin hayat döngülerinde sağlıklı çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekmektedir. ActivityScenar...Continue Reading
Coroutine (Co+ Routines= Cooperation + Routines yani fonksiyonlar demek) Kotlin dilinde asenkron kod yazmak demektir. Coroutine'ler aslında lightweight bir thread'tir. Her suspending fonksiyon derleyici tarafından bir state machine'e dönüştürülür. Bu state machine'de state'ler suspend caller'ları temsil eder. Bir suspension call'dan önce, sonraki state derleyici tarafından üretilen bir sınıfın field'inde tutulur. Suspending fonksiyon normal bir fonksiyonu çağırabilir; fakat normal fonksiyon suspending bir fonksiyonu çağıramaz. Coroutines kütüphanes...Continue Reading
@Entity public class Author { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) @Column(name = "ID") private int id; @Column(name="NAME") private String name; @Column(name="SURNAME") private String surname; @ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL) @JoinTable( name="Author_Book", joinColumns = @JoinColumn( name="AuthorID"), inverseJoinColumns = @JoinColumn( name="BookID") ) private List books; } @Entity public class Book { @Id @GeneratedValue(strategy = G...Devamını Oku
public class Belge { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) @Column(name = "BelgeKayitId") private int id; @ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL) @JoinTable( name="Belge_FirmaOzellik", joinColumns = @JoinColumn( name="BelgeID"), inverseJoinColumns = @JoinColumn( name="FirmaID") ) private List<FirmaOzellikBilgileri> firmaOzellikBilgileri; } public class FirmaOzellikBilgileri { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) private int firmaId; } @JoinTable...Devamını Oku
Javascript ile session süresi bitmeden ekranda bir popup çıkması için aşağıdaki kodları kullanabiliriz: $(document).ready(function () { var secondsBeforeExpire = ${pageContext.session.maxInactiveInterval}; var timeToDecide = 45; // Give client 45 seconds to choose. var counter = timeToDecide; $("#btnContinueSession").click(function () { $.ajax("/continue-session", ""); $(".close").click(); counter = timeToDecide; clearTimeout(timeOut); clearInterval(intervalTimeout); timeOut = setTimeout(logoutAfterTimeout, (secondsBeforeExpire...Devamını Oku
Java JFrame'in simge durumu küçük yapıldığında tekrar ekranda gösterilmesini sağlamak için setExtendedState() metodu kullanılır: //result view'in simge durumu kucuk oldugunda tekrar gosterilmesini saglar frame.setExtendedState(JFrame.NORMAL);...Devamını Oku
Problem sınıfı: @ManyToMany(fetch = FetchType.LAZY,cascade = CascadeType.PERSIST) @JoinTable( name = "Problem_User", joinColumns = @JoinColumn(name = "problemId",nullable = false, updatable = false), inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "userId", nullable = false, updatable = false) ) private List<User> userList; @ManyToMany annotasyonundaki cascade ifadesi bize Problem entity insert edildiğinde bu işlemin Tag koleksiyonu için de yapılacağını ifade eder. @JoinTable annot...Devamını Oku
Spring Security, authentication ve authorization sağlayarak uygulamamızın daha güvenli olmasını sağlar. Bu güvenli sistemde CSRF, session fixation atakları gibi atakların önlenilmesi default olarak yer almaktadır. Ayrıca herhangi bir web uygulamasına kolayca entegre edilebilir olmasından dolayı kullanışlıdır. Ayrıca birden çok authentication tipini destekler: In-memory, DAO, JDBC, LDAP vs. Bazı spesifik URL'in hariç tutulması da kolaydır. Örneğin resimler, css dosyaları gibi statik dosyaları exclude edebiliriz. Group ve role özelliklerine de sahi...Devamını Oku
Spring MVC'de validator kullanmak için gereken adımlar aşağıdaki gibidir: Maven projesinde resources klasöründe .properties isimli bir dosya yaratılır. Model sınıfında @NotEmpty, @Range gibi annotasyonlar kullanılır. Controller sınıfında @Valid annotasyonu ve BindingResult sınıfı kullanılır. Spring konfigürasyon dosyasında .properties isimli mesaj dosyasını tanıtmak için ResourceBundleMessageSource bean eklenir Hibernate Validator jar dosyasını projeye dahil etmek Form Sayfası Bu adımları sırasıyla yapalım: messages.propert...Devamını Oku
Java Swing uygulamlarında MVC yapısını kullanmak için genelde Observer tasarım deseni kullanılır. Normalde Java'nın swing kütüphanesinde MVC yapısı tam uygulanmaz. Controller ile View tek bir sınıfta tutulurken ,delegate şeklinde bilinir, Model ise ayrı bir sınıf tarafından temsil edilir. Aşağıdaki listede bu mantıkla yaratılmış önemli sınıflar bulunmaktadır: Component Model Interface Model Type JButton ButtonModel GUI JCheckBox ButtonModel GUI/data JRadioButton ButtonMo...Devamını Oku
JButton'nun üzerine gelindiğinde, tıklandığında ve bu butona bir resim ikonu eklendiğinde, arka plan rengini değiştirmek için aşağıdaki gibi kendi buton sınıfımızı oluşturmalıyız: private class MyButton extends JButton { private Color hoverBackgroundColor; private Color pressedBackgroundColor; public MyButton() { this(null); } public MyButton(String text) { super(text); super.setContentAreaFilled(false); } @Override protected void paintComponent(Graphics g) { if (getMod...Devamını Oku
JMenu ile JToolBar'ı birbirinden ayırmak için MatterBorder kullanabiliriz: JToolBar toolBar = new JToolBar(); toolBar.setBackground(new Color(234, 234, 234)); MatteBorder matteBorder = new MatteBorder(1, 0, 0, 0, new Color(174, 174, 174)); toolBar.setBorder(matteBorder);...Devamını Oku

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM