50% Off/-

50% Off/-

Php

50% Off/-

50% Off/-

Web

50% Off/-

50% Off/-

Son Eklenen Makaleler

Vuex global bir veritabanıdır. Her veritabanının nasıl veri çekileceği, kaydedileceği, silineceği gibi bir kullanım şekli vardır. Vuex'te bu işlemlerin nasıl yapılacağını ise Vuex store belirler. Vuex store ile gelişigüzel veri kayıt işlemi yapılması engellenmiş olur.   Vuejs'te vuex store kullanmadığımız zaman bir component'teki state değişimin bu component ile ilişkili olan diğer component'te state'ini aktarması için event yapısı kullanılmaktadır; fakat event'ler projemiz büyüdüğü zaman karmaşık bir yapıya dönüşmektedir. Bundan dolayı vuex store...Continue Reading
İl ilçe bilgilerinin çekilmesi işlemi HTML Tasarım Kısmı <div class="row"> <div class="col-sm-6 form-group"> <label>Şehir * :</label> <select id="txtSehir" name="txtSehir" class="form-control select2 git ililce" required=""> <option value="">Seçiniz</option> @foreach($cities as $city) <option value="{{$city->id}}">{{$city->name}}</option> @endforeach </select> </div> <div class="col-sm...Continue Reading
Laravel framework ile geleneksel login formları ile authentication işlemlerini sağlamaktadır. API authentication işlemleri için ise OAuth2 protokolünün tüm özelliklerini Laravel 5.4 ile birlikte gelen Passport servisi ile sağlamaktadır. Not: Bu makaleyi doğru bir şekilde anlamak için temel düzeyde OAuth2 protokolünün bilinmesi gerekmektedir. Kurulum composer require laravel/passport komutu ile passport servisini kurabiliriz. Daha sonra config/app.php dosyasında yer alan providers array'ine aşağıdaki sınıf eklenir. Laravel\Passport\PassportS...Devamını Oku
JQuery'de dinamik olarak eklenen bir elemente click eventi gibi bir event eklemek için on fonksiyonu kullanılması gerekir: $("#txtYuklenenFaturalar").append("
" + "" + item + "" + "sil\n" + "
"); $("#txtYuklenenFaturalar").on('click', '.eklenenFatura', function () { var title=$(this).attr("title"); alert(title); }...Continue Reading
Dinamik olarak yaratılan tablo satırlarını silmek için aşağıdaki gibi bir kod kullanabiliriz: $("#tblSatirlar").on('click','#satirSil',function(){ var tr=$(this).parent().parent();//bu kod sayesinde satira erisilir tr.css("background-color", "#FF3700"); tr.fadeOut(400, function () { tr.remove(); }); index--; }); #satirSil dinamik olarak eklenen bir butondur: <button title="Sil" class="satirSil" id="satirSil" type="button"></button> HTML Tablo <table id=...Devamını Oku
Javascript ile session süresi bitmeden ekranda bir popup çıkması için aşağıdaki kodları kullanabiliriz: $(document).ready(function () { var secondsBeforeExpire = ${pageContext.session.maxInactiveInterval}; var timeToDecide = 45; // Give client 45 seconds to choose. var counter = timeToDecide; $("#btnContinueSession").click(function () { $.ajax("/continue-session", ""); $(".close").click(); counter = timeToDecide; clearTimeout(timeOut); clearInterval(intervalTimeout); timeOut = setTimeout(logoutAfterTimeout, (secondsBeforeExpire...Devamını Oku

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM