JQuery İle Dinamik Olarak Eklenen Tablo Satırını Silmek

12-11-2015

Dinamik olarak yaratılan tablo satırlarını silmek için aşağıdaki gibi bir kod kullanabiliriz:

$("#tblSatirlar").on('click','#satirSil',function(){
      var tr=$(this).parent().parent();//bu kod sayesinde satira erisilir
      tr.css("background-color", "#FF3700");
      tr.fadeOut(400, function () {
        tr.remove();
      });
      index--;
    });

#satirSil dinamik olarak eklenen bir butondur:

<button title="Sil" class="satirSil" id="satirSil" type="button"></button>

HTML Tablo

<table id="tblSatirlar" class="box-table-a" summary="" style="width: 1000px">
</table>

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM