Java Dilinde Dairenin Alanını Bulan Bir Program

29-12-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
public class ComputeArea{
public static void main(String[] args){
double radius;
double area;
radius=20;
area=radius*radius*3.14159;
System.out.println("Area is "+area);
}
}
Satır 3,4: main metodu radius ve area isminde iki tane local(yerel) değişkene sahip oldu.
Satır 5,6: radius değişkenine 20 değeri atandı. area değişkenine ise radius değişkeninin karesi alınıp Pİ sayısıyla çarpım sonucunda elde edilen değer atandı.
Satır 7: Sonuç ekrana yazdırıldı. "Area is " +area ifadesindeki (+) işareti bir String ile bir değişkeni toplayıp sonucu String’e dönüştürüyor.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM