50% Off/-

50% Off/-

Php

50% Off/-

50% Off/-

Web

50% Off/-

50% Off/-

Son Eklenen Makaleler

Mysql bağlantısını C#'da yapabilmek için öncelikle MySQL for Visual Studio dosyasını indirip çalıştırmak gerekmektedir. Daha sonra projemize aşağıdaki nuget kütüphanelerini eklememiz gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki kodları alıp packages.config dosyasına ekleyiniz: <package id="MySql.Data" version="8.0.18" targetFramework="net472" /> <package id="MySql.Data.Entity" version="6.10.9" targetFramework="net472" /> <package id="MySql.Data.EntityFramework" version="8.0.18" targetFramework="net472" /> <package id="MySql.Data.EntityFrameworkCo...Continue Reading
Spring Security, authentication ve authorization sağlayarak uygulamamızın daha güvenli olmasını sağlar. Bu güvenli sistemde CSRF, session fixation atakları gibi atakların önlenilmesi default olarak yer almaktadır. Ayrıca herhangi bir web uygulamasına kolayca entegre edilebilir olmasından dolayı kullanışlıdır. Ayrıca birden çok authentication tipini destekler: In-memory, DAO, JDBC, LDAP vs. Bazı spesifik URL'in hariç tutulması da kolaydır. Örneğin resimler, css dosyaları gibi statik dosyaları exclude edebiliriz. Group ve role özelliklerine de sahi...Devamını Oku
Mysql'in karakter setini UTF-8'e dönüştürmek için aşağıdaki kodları my.conf dosyasına eklemelisiniz: [mysqld] collation-server = utf8_unicode_ci character-set-server = utf8 Not: my.conf dosyası Windows işletim sistemi kullananlarda bulunmaz. Bunun yerine my.ini dosyası kullanılır. Var olan bir veritabanının karakter setini değiştirmek için ise aşağıdaki sql komutlarını çalıştırmalıyız: ALTER DATABASE databasename CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci; ALTER TABLE tablename CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;...Devamını Oku
Mysql de bir sütun içerisindeki belli bir string'i değiştirmek için REPLACE fonksiyonu kullanılır: UPDATE urls SET url = REPLACE(url, 'domain1.com/images/', 'domain2.com/otherfolder/') urls: Tablo Adı url: Sütun adı REPLACE fonksiyonun ilk parametresi aranacak sütun adını ifade eder. İkinci parametre değişecek string değerini, üçüncü parametre ise yeni değeri temsil eder....Devamını Oku
Idle Connection: Connection havuzundayken bir uygulama tarafından kullanıldıktan sonra tekrar havuza dönüp yeniden kullanılmayı bekleyen connection'dur. Stale Connection: Havuzda bulunan veya borrowed alınmış connection'un, kullanılamaz halde olmasıdır. Bunun sebebi bağlantının remotely olarak kapatılması vs gibi durumlardır. Abandoned Connection: Uygulama uzun süre boyunca connection'u havuza göndermezse bu connection abandoned olur. Bunun nedeni, uygulama close() metodu ile connection'u kapatmadığında veya uygulama uzun süren sql işlemleri yaptığında meydana gelir.Devamını Oku
Hibernate ve Maven ile reverse engineering yaparak veritabanındaki tablolara karşılık gelecek Java sınıfları (POJO-Plain Old Java Object), Dao sınıfları, hbm.xml dosyaları yaratabiliriz. Bu sayede çok fazla sayıda veritabanı tablolarını manuel olarak yaratmaktan kurtulmuş oluruz. Bu işlemin yapılmasına reverse engineering( tersinir mühendislik ) denir. Önceki makalede bu işlemlerin Eclipse ile yapılması anlatılmıştır. Bu makalemizde ise maven kullanarak aynı işlemleri yapacağız.Devamını Oku
Mysql veritabanına tabloları import ederken tablo isimleri büyük harfle başlaması gerekirken, küçük harfle başlıyorsa my.ini dosyasında değişiklik yapmak gerekmektedir. Aşağıdaki kodu, my.ini dosyasındaki [mysqld] ile belirtilen yere eklerseniz, problem giderilmiş olur: lower_case_table_names=0Devamını Oku

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM