MySQL'in Varsayılan Karakter Setini UTF-8'e Dönüştürmek

22-01-2015

Mysql'in karakter setini UTF-8'e dönüştürmek için aşağıdaki kodları my.conf dosyasına eklemelisiniz:
[mysqld]
collation-server = utf8_general_ci
character-set-server = utf8
Not: my.conf dosyası Windows işletim sistemi kullananlarda bulunmaz. Bunun yerine my.ini dosyası kullanılır.

Var olan bir veritabanının karakter setini değiştirmek için ise aşağıdaki sql komutlarını çalıştırmalıyız:
ALTER DATABASE databasename CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
ALTER TABLE tablename CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM