Mysql Replace Fonksiyonu Kullanımı

23-12-2014
Mysql de bir sütun içerisindeki belli bir string'i değiştirmek için REPLACE fonksiyonu kullanılır:

UPDATE urls
SET url = REPLACE(url, 'domain1.com/images/', 'domain2.com/otherfolder/')

urls: Tablo Adı
url: Sütun adı

REPLACE fonksiyonun ilk parametresi aranacak sütun adını ifade eder. İkinci parametre değişecek string değerini, üçüncü parametre ise yeni değeri temsil eder.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM