ServletContextEvent Ve ServletContextListener Sınıflarının Kullanımı

17-06-2014
Event(Olay): bir şeyin meydana gelmesi anlamına gelmektedir. Web uygulamalarında, bir event şu türlere sahip olabilir: uygulamanın başlaması (initialization of application), uygulamanın silinmesi (destroying an application), kullanıcıdan istek gelmesi(request from client), bir session yaratma/yok etme, session'da attribute değişimleri vs.

Servlet API farklı türlere sahip Listener interface'ler sağlar. Bu sayede özel bir event meydana geldiğinde bir işlem yaptırmak istiyorsak bu interface'leri kullanabiliriz. Örneğin, uygulama başlatıldığı zaman veritabanı bağlantısı yaratabiliriz.

Bir web uygulamasını sunucuya(Tomcat, Jetty vs) deploy ederken, ServletContextEvent olayı meydana gelir. Bu olayı yakalamak için ServletContextListener interface'i implement eden bir sınıf yaratıp, bu sınıfı web.xml dosyasının <listener> elementini kullanarak kayıt etmek gereklidir.

Not: ServletContextEvent bir web uygulamasının servlet context'inde meydana gelen olayları temsil eder.

Uygulamamızı deploy ederken bazı işlemlerin yapılmasını sağlayabiliriz. Örneğin veritabanı bağlantısı yaratma, dosya yaratma vs gibi işlemleri yapabiliriz.


Örnek Uygulama


web.xml

<context-param>
   <param-name>dbUrl</param-name>
   <param-value>jdbc:postgresql://localhost:5432/jbossdb</param-value>
 </context-param>
 <context-param>
   <param-name>dbUserName</param-name>
   <param-value>qwerty</param-value>
 </context-param>
 <context-param>
   <param-name>dbPassword</param-name>
   <param-value>qwerty</param-value>
 </context-param>
 <listener>
   <listener-class>mucayufa.java.web.MyServletListener</listener-class>
 </listener>


MyServletListener
public class MyServletListener implements ServletContextListener {
  @Override
  public void contextInitialized(ServletContextEvent servletContextEvent) {
    ServletContext context=servletContextEvent.getServletContext();
    String dburl=context.getInitParameter("dbUrl");
    String dbusername=context.getInitParameter("dbUserName");
    String dbpassword=context.getInitParameter("dbPassword");
  
    DBConnector.createConnection(dburl, dbusername, dbpassword);
    System.out.println("Connection Establised.........");
  
  }
  
  @Override
  public void contextDestroyed(ServletContextEvent servletContextEvent) {
    DBConnector.closeConnection();
  }
}


DBConnector
public class DBConnector {
  
  private static Connection con;
  
  public static void createConnection(String dbUrl,String dbusername,String dbPassword){
    try {
      Class.forName("org.postgresql.Driver");
      con= DriverManager.getConnection(dbUrl, dbusername, dbPassword);
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }
  
  public static Connection getConnection(){
    return con;
  }
  
  public static void closeConnection(){
    if(con!=null){
      try {
        con.close();
      } catch (SQLException ex) {
        ex.printStackTrace();
      }
    }
  
  }
}


Veritabanı bağlantısı açma-kapama işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM