Spring MVC Temel Kavramlar

31-05-2014
Spring MVC , Spring framework'ün web bileşenidir. Spring MVC güçlü web uygulamaları geliştirmek için bir çok fonksiyonellik sunar. Spring MVC framework'ü tasarlanırken yapıyı oluşturan her bir parçanın yüksek derecede yapılandırılabilir olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca Spring diğer popüler web frameworkleriyle (Struts, WebWork, Java Server Faces ve Tapestry) entegre edilebilmektedir. Spring'in bir diğer güçlü özelliği de kullanıcıya görüntü sunmak için servlet ve jsp kullanma zorunluluğunun olmamasıdır. Velocity, Freemarker, Excel veya Pdf gibi görüntü sunma teknolojileri de kullanılabilmektedir. Bu framework'ü kullanırken framework'ün sunduğu herhangi interface'i implemente etmek zorunluluğunuz yoktur.


Spring MVC framework'ü diğer MVC framework'leri gibi istek bazlı çalışmaktadır. Burada merkezi bir servlet var ve bu servlet gelen istekleri controller'lere yönlendirmektedir. DispatcherServlet Spring ioc container ile tamamen entegredir bu sayede spring'in sunmuş olduğu bütün özellikleri kullanma imkanımız olmaktadır.

Spring MVC 3.0 daki bir isteğin yaşam döngüsü aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.

1. İstemci sunucuya http tipinde bir istek gönderir.

2. Gelen istek Front Controller (DispatcherServlet) tarafından karşılanır öncelikle ve uygun Handler Mapping'leri bulmaya çalışır.
3. Handler Mapping'lerin yardımıyla DispatcherServlet isteği uygun controller'e gönderir.

4. Controller isteği işlemeye çalışır ve FrontController'e ModelandView nesnesini döndürür.

5. FrontController bu gönderilen nesneyi View Resolver kullanarak çözümler ve kulanıcıya sunulmak üzere bir görüntü oluşturur.

6. Daha sonra oluşturulan sayfa kullanıcıya sunulur.

Spring 3.0 Özellikleri

- Spring 3.0 Java 5'i desteklemektedir. Bu bize annotation bazlı yapılandırma yapma özelliği sunmaktadır. Ayrıca Java 5'in bir çok özelliği burada kullanılabilmektedir.

- Yeni expression dili olan Spring Expression Language SpEL kullanıcılara sunulmuştur.

- Spring 3.0 RESTful web servislerini desteklemektedir.

- Veri formatlama büyük derecede kolaylaştırılmıştır. Bunun için bazı annotation'lar oluşturulmuştur.Örneğin zaman göstermek istiyoruz sayfamızda uygun formatı sadece
@DateFimeFormat(iso=ISO.DATE) 

annotation'unu kullanarak kolaylıkla kullanıcıya sunabiliriz.

- Spring 3.0 ile birlikte JPA 2.0 desteklenmeye başlamıştır.

Bu makele http://www.developersland.net/index.php/spring-framework/100-spring-mvc-egitimi-giris.html sitesinden alınmıştır.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM