50% Off/-

50% Off/-

Php

50% Off/-

50% Off/-

Web

50% Off/-

50% Off/-

Son Eklenen Makaleler

Java Swing uygulamlarında MVC yapısını kullanmak için genelde Observer tasarım deseni kullanılır. Normalde Java'nın swing kütüphanesinde MVC yapısı tam uygulanmaz. Controller ile View tek bir sınıfta tutulurken ,delegate şeklinde bilinir, Model ise ayrı bir sınıf tarafından temsil edilir. Aşağıdaki listede bu mantıkla yaratılmış önemli sınıflar bulunmaktadır: Component Model Interface Model Type JButton ButtonModel GUI JCheckBox ButtonModel GUI/data JRadioButton ButtonMo...Devamını Oku
Nedir? Proxy tasarım deseni structural tasarım desenlerinden biridir. Bir nesneye erişimi kontrol etmek için, proxy nesne kullanır. Bu nesne erişilecek nesneyi kontrol eder. Erişilecek nesne remote, yaratılması pahalı olan veya erişim için yetki istiyen türlerine sahip olabilir. Ne zaman Kullanılır? 1. Remote nesne kullanmak istediğimizde...Devamını Oku
Nedir? Adapter tasarım deseni, structural tasarım desenlerinden biridir. Bu tasarım deseni sayesinden birbiriyle ilişkili olmayan interface'lerin birlikte çalışmasını sağlar. Bu işlemi ise, bir sınıfın interface'ini diğer bir interface'e dönüştürerek yapar. Adapter tasarım deseni ismini gerçek hayattaki adaptörlerden almıştır. Devamını Oku
Nedir? Template Metod tasarım deseni, behavioral tasarım desenlerinden biridir. Bir algoritmanın adımlarını tanımlamayı sağlar ve alt sınıfların bir veya daha fazla adımların implementasyonunu yapmasını olanak tanır. Örneğin, bir ev inşa etmek istiyoruz. Ev inşa etmek için şu adımlar gereklidir: bina temel atılması, bina sütunları, bina duvarları ve pencereler. Burada dikkat edilecek olan husus, adımların sırayla yapılmasının zorunlu olmasıdır...Devamını Oku
Nedir? Durum(State) tasarım deseni, behavioral tasarım desenlerinden biridir. Nesnenin durumu değiştiğinde, davranışının değişmesine imkan tanır. Ne zaman Kullanılır? Nesne farklı durumlarda, farklı davranışlar gösteriyorsa bu tasarım desenini kullanabiliriz. Nasıl Kullanılır? Öncelikle bir state interface'i oluşturulur...Devamını Oku
Nedir? Strateji(Strategy) tasarım deseni, behavioral tasarım desenlerinden biridir. Bir dizi algoritma tanımlar, bu algoritmaların erişimi için arayüz sağlar ve algoritmaları tanımlarken birbirlerinin yerine kullanılabilir özellikte tasarlar. Ayrıca client runtime zamanında dilediği algoritmayı seçebilir. Ne zaman Kullanılır? Belirli bir iş için birden çok algoritmaya(yönteme) sahip olduğumuzda kullanılır. Nasıl Kullanılır?...Devamını Oku
Nedir? Komut(Command) tasarım deseni, behavioral tasarım desenlerinden biridir. Request-response model arasında lose coupling ilişki sağlar. Bir isteği nesneye dönüştürerek, isteğin kullanıcı sınıfları tarafından rahatça erişilebilmesi sağlanır. Ne zaman Kullanılır? Diyelim ki 4 tane buton var ve her bir buton farklı işlemler yapıyor. Hangi butona tıklandığını if-else ile kontrol edip ilgili işlemin çalıştırılması yerine veya her buton tıklama olayı için ayrı 4 farklı metod yazmak yerine komut...Devamını Oku
Nedir? Decorator tasarım deseni, structural tasarım desenlerinden biridir. Bir nesneye dinamik olarak yeni özellikler eklemek için kullanılır. Kalıtım kullanmadan da bir nesnenin görevlerini artırabileceğimizi gösterir. Not: Bir sınıfın nesnesine runtime zamanında eklenen özellikler, bu sınıftan yaratılmış diğer nesneleri etkilemez...Devamını Oku
Arayüz interface veya süpertipe(supertype) anlamına gelmektedir. Programlama yaparken polymorphism'i yaygın bir şekilde kullanmak gerekir. Bu sayede gerçekte yaratılacak nesneler kod içerisine kilitli kalmaz. Programlamayı super tipe(genelde soyut sınıfa veya interface'e) yapmak demek, değişkenlerin tanımlanmış tipleri, süpertip(supertype) olmalı anlamına gelir. Böylelikle, bu değişkenlere atanan nesneler süper tipin herhangi bir somut implementasyonu olabilir...Devamını Oku
Nedir? Gözlemci(Observer) tasarım deseni, behavioral tasarım desenlerinden biridir. Nesneler arasında one-to-many ilişki sağlar. Bir nesne durumunu değiştirdiğinde, ona bağlı diğer tüm nesneler uyarılır ve otomatik olarak güncellenir. Ne zaman Kullanılır? Bir nesnenin durumunun değişmesi ile o nesneye bağlı diğer nesnelerin bu değişimi bilmesini istiyorsak...Devamını Oku
Nedir? Soyut Fabrika tasarım deseni, creational tasarım desenlerinden biridir. Bu tasarım deseni birbiriyle alakalı veya bağımlı nesnelerin somut sınıflarını belirtmeden, yaratılması için gereken bir arayüz sağlar. Ayrıca bu desene fabrikaların fabrikası( factories of the factory ) da denir. Ne zaman Kullanılır? Product'ları yaratan fabrika sınıfından somut nesne yaratma işlemini çıkarmak istiyorsak, bu tasarım desenini kullanmak gereklidir...Devamını Oku
Nedir? Fabrika metod tasarım deseni, creational tasarım desenlerinden biridir. Bu tasarım deseni bir nesne yaratmak için arayüz sağlar, fakat hangi sınıftan nesne yaratılacağını, alt sınıfların belirlemesine olanak tanır. Ne zaman Kullanılır? Super sınıf ve alt sınıfların olduğu bir uygulamada, alt sınıfların yaratılma işlemini client yani istemci sınıfında yapılmasını engellemek için kullanılır...Devamını Oku
Nedir? Fabrika tasarım deseni, creational tasarım desenlerinden biridir. Bu tasarım deseni JDK'da çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca Spring ve Struts gibi framework'lerde de sıklıkla kullanılır. Ne zaman Kullanılır? Super sınıf ve alt sınıfların olduğu bir uygulamada, alt sınıfların yaratılma işlemini client yani istemci sınıfında yapılmasını engellemek için kullanılır...Devamını Oku

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM