Windows İşletim Sisteminde Bir Klasöre Şifre Koymak

11-11-2013
Bazen bir klasörü şifrelemek isteriz. Bu klasörün şifrelenmesi ile, gizli dosyaları göster seçeneği aktif olsa bile, bulunduğu yerde gözükmez. Aşağıdaki kodta deneme isimli bir klasörün şifrelenmesi için gereken kodlar verilmiştir: 
cls
@ECHO OFF
title Folder deneme
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST deneme goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren deneme "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== 123456 goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" deneme
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md deneme
echo deneme created successfully
goto End
:End
Bu kodları locker.bat isimli bir dosya oluşturup içine yapıştırdıktan sonra çalıştırırsanız deneme isimli klasör şifrelenmiş olur.
Deneme isimli klasörü açmak için ise, yine bu bat dosyası çalıştırır ve bizden şifre girmemiz istenir. Şifre olarak örnekteki 123456 yazan kısımda belirtildiği gibi, 123456 girilir.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM