WPF Content Controls Kavramı

26-12-2014
Tek bir nested element içeren control'dür. Bu özelliği ile birden çok nested element içeren layout'lardan ayrılır. Tüm WPF layout container'lar Panel sınıfından türediği için birden çok alt element içerebilirler. Control'ler ise soyut ContentControl sınıfından türerler. Aşağıdaki figür sınıf hiyerarşisini göstermektedir:Content Property

Control sınıfı sadece tek bir alt elemente sahip olduğu için, Content property değeri bu elementi temsil eder. Panel sınıfı birden çok alt element barındırabildiği için bu elementleri bir Collection nesnesinde tutar. Content property iki tür element tutmaktadır:

           UIElement'inden türemeyen ve türeyen nesneler. Content property, türemeyen nesneleri göstermek için ToString() metodunu çağırırken, türeyen nesneleri yani Visual elementleri göstermek için bu nesnelerin UIElement.OnRender() metodunu çağırır.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM