SQLite Veritabında Replace Fonksiyonu Kullanmak

29-08-2014
Sqlite veritabanında bir sütunun String değerinin belirli bir yerini değiştirmek için replace() fonksiyonu kullanılır.

Örnek:
UPDATE word 
SET name = replace( name, 'ı', 'i' ) 
WHERE name LIKE 'ı%';

Yukarıdaki örnekte word tablosunun name isimli sütunundaki değer, ı harfi ile başlıyorsa bu harf ile i harfinin yer değiştirilmesi sağlanmış olur.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM