Maven Shade Plugin Filter Kullanımı

31-08-2014
Maven shade plugin'nin <filters> elementi ile bir dependency'i veya bu dependency içerisinde bulunan bir dosyayı exclude edebiliriz. Bunun için <filters> elementi içerisinde bulunan <artifact> elementinin değerini, exclude etmek istediğimiz dependency'nin groupId'sine veya groupId ve artifactId değerlerini birlikte kullanarak set etmemiz gerekir.

Örnek:

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-mxj-gpl-db-files</artifactId>
    <version>5.0.12</version>
  </dependency>
</dependencies>
<plugins>
  <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
    <version>1.4</version>
    <executions>
      <execution>
        <phase>package</phase>
        <goals>
          <goal>shade</goal>
        </goals>
        <configuration>
          <transformers>
            <transformer implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.ManifestResourceTransformer">
              <!-- Main class -->
              <mainClass>olyanren.java.database.mysql.embeded.ConnectorMXJObjectTestExample</mainClass>
              <manifestEntries>
                <Class-Path>.</Class-Path>
              </manifestEntries>
            </transformer>
          </transformers>

          <filters>
            <filter>
              <artifact>mysql:mysql-connector-mxj-gpl-db-files:*</artifact>
              <excludes>
                <exclude>platform-map.properties</exclude>
              </excludes>
            </filter>
          </filters>
        </configuration>
      </execution>
    </executions>
  </plugin>
</plugins>

Örnekte yer alan <artifact>mysql:mysql-connector-mxj-gpl-db-files:*</artifact> değerinde bulunan mysql: ifadesi, dependency'nin groupId'sini temsil eder. Eğer <artifact>mysql:*</artifact> demiş olsaydık, mysql groupId'sine sahip olan tüm dependency'ler içerisindeki platform-map.properties dosyaları exclude olurdu.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM