ASP.NET Uygulamasını Deploy Etme

21-11-2013
Bu kısımda bir web server’ın nasıl işlem yaptığını ve hazırladığımız siteyi nasıl yayınlayacağımızı göreceğiz. Bir web server olan IIS(Internet Information Service) ‘yi inceleyeceğiz.
Web Server Nasıl Çalışır?
Bir html sayfası request edildiğinde web server hard drive’dan ilgili sayfayı alır ve hiçbir değişiklik yapmadan browser’a gönderir. Bir aspx sayfası request edildiğinde web server sayfayı ASP.NET engine üzerinden yollar. ASP.NET engine, gelen sayfayı server’ın memory’sine yükler, kodları çalıştırır ve html sayfasına dönüştürdükten sonra web server’a geri yollar. Web server ise aldığı bu html sayfasını request edilen browser’a gönderir. 

Web server ASP veya ASP.NET engine’e request edilen sayfanın yollanmasına dosya uzantısına bakarak karar verir
The Virtual Directory
Diyelim ki yaptığımız site’yi c:\MySite directory’sinde tutuyoruz. Kullanıcılar bu siteye erişmek için browser’larına c:\MySite yazamazlar. Bu nedenle bu adresteki site’ye bir virtual directory oluşturmak gerekir. Kullanıcılar bu virtual directory’u browser’larına yazdıklarında siteye ulaşabilirler.
Web Application URLs
Bir network iletişimi sağlayan kablolarla birbirine bağlanmış bilgisayarlar grubudur. Geleneksel bir LAN(Local Area Network) sınırlı bir alanda cihazları birbirine bağlar. Birçok LAN biraraya gelerek WAN(Wide Area Network) oluştururlar. İnternet milyonlarca LAN’ın birbirine router’larla bağlanmasıyla oluşmuştur.
İnternetin yapıtaşı IP’dir. İnternete bağlı olan her bilgisayarın kendine ait bir IP numarası bulunmaktadır. http://www.microsoft.com şeklinde browser’a bir adres girildiğinde browser otomatik olarak DNS Server’la bağlantı kurar ve http://www.microsoft.com adresiyle eşleşen IP numarasını elde ederek bu sitenin tutulduğu server’a bağlantıyı kurar.
MyWebApp isimli bir virtual directory olsun. Local bilgisayarda yani kendi bilgisayarımızdaki bu directory’e ulaşmak için browser’da http://localhost/MyWebApp yazarız.
Not: localhost ifadesi bilgisayarın adı ne olursa olsun kendi bilgisayarımızı ifade eder.
Aynı LAN üzerindeki bir başka bilgisayar’daki virtual directory’e ulaşmak için http://bilgisayarinAdi/MyWebApp ifadesini browser’ımıza yazarız.
NOT: Eğer bilgisayarınızın ismini bilmiyorsanız My Computer simgesine sağ tıklayarak özellikler kısmından Full Computer Name ile belirtilmiş kısımda bilgisayarınızın ismini görürsünüz. Mesela benim bilgisayarın ismi MYC-PC ‘dir. Aynı LAN üzerindeki bir başka bilgisayar’dan benim bilgisayarımda bulunan bir virtual directory’e ulaşılmak istendiğinde http://MYC-PC/MyWebApp yazılmalıdır.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM