WPF Komut Satırı İşlemleri

26-12-2014
Komut satırından bilgi almak için Application sınıfın Startup event'ini kullanmak gerekir. Startup eventini kullandığımızda StartupUri kullanamadığımız için bu event içinde ana pencereyi belirtmeliyiz.

Örnek:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows;

namespace WpfTutorialSamples
{
  public partial class App : Application
  {
    
    private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e)
    {
      MainWindow wnd = new MainWindow();
      // MainWindow sınıfında tanımlanan OpenFile metoduna argüment değeri atanıyor
      if(e.Args.Length == 1)
      wnd.OpenFile(e.Args[0]);
      wnd.Show();
    }
  }
}

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM