WPF Application Events (Uygulama Olayları) Kavramı

26-12-2014
Startup: Application.Run() metodu çalıştırıldığı zaman ana pencere henüz ekranda gözükmeden önce meydana gelir. Bu eventi komut satırı argümanlarını StartupEventArgs.Args property'i kullanarak almak için kullanabiliriz.

Exit: Application.Run() metodunun dönüşünden hemen önce meydana gelir. Shutdown işlemini bu event içinde engelleyemeyiz. Integer değerdeki Exit kodunu bu eventi kullanarak set edebiliriz.

SessionEnding: Windows işletim sistemini kullanan kullanıcı bilgisayarı kapattığı zaman veya log-off olduğu zaman meydana gelir. Bu eventi kullanarak session kapatılmasını engelleyebiliriz. Bu işlemin yapılabilmesi için SessionEndingCancelEventArgs.Cancel property'e true değerini vermemiz gerekir.

Activated: Uygulamadaki herhangi bir pencere aktif edildiği zaman meydana gelir. Bu event herhangi bir Windows uygulamasından WPF uygulamamıza geçildiği zaman meydana gelir. Ayrıca uygulama çalıştığında ekrana pencere çıktığı zaman da meydana gelir.

Deactivated: Bir WPF uygulamasından diğer bir uygulamaya geçildiği zaman meydana gelir.

DispatcherUnhandledException: Unhandled bir exception olduğunda bu event tetiklenir. Bu eventi handle ederek, kritik hataları loglayabiliriz ve DispatcherUnhandledExceptionEventArgs.Handled property değerine true diyerek uygulamanının çalışmaya devam etmesini sağlayabiliriz.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM