Subversion Backup Ve Restore İşlemleri

01-08-2014
Collabnet Kullanıyorsanız:

Backup(Yedek) Almak:
svnadmin dump C:/csvn/data/repositories/repositoryAdi> dumpFilePath/repositoryAdi.dump


Restore(Yeniden Yükleme) Yapmak:
svnadmin load C:/csvn/data/repositories/repositoryAdi < dumpFilePath/repositoryAdi.dumpBaşka bir Repository Kullanıyorsanız:

Backup(Yedek) Almak:
svnadmin dump /path/to/reponame > /path/to/reponame.dump


Restore(Yeniden Yükleme) Yapmak:
svnadmin load /path/to/reponame < /path/to/reponame.dump

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM