Microsoft SQL (MSSQL) Veritabanında YYYYMMDDHHMMSS String'i Datetime'a Dönüştürmek

24-12-2014

Aşağıdaki komutla Microsoft Sql Server veritabanında yyyymmddhhmmss formatıyla verilmiş bir string'i datetime'a dönüştürebilirsiniz:

update PageContent
set NewDatetimeColumn = convert(datetime, stuff(stuff(stuff(OldDateAsStringColumn, 9, 0, ' '),12, 0, ':'), 15, 0, ':'))

NewDatetimeColumn sütunu PageContent tablosunda oluşturulmuş, türü datetime olan bir sütundur. Bu sütunun değerini PageContent tablosundaki OldDateAsStringColumn isimli sütunun değerine göre belirleriz.

Bu işlemi gerçekleştirdiğimiz zaman OldDateAsStringColumn sütunundaki bir satırın değeri 20090513024903 ise bu değer NewDatetimeColumn sütununda 2009-05-13 02:49:03.000 şeklinde gözükecektir.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM