Maven İle Oluşturulan Çalıştırabilir Jar Dosyasını Exe Dosyasına Çevirmek

30-11-2013
Maven ile yaptığınız bir Java GUI uygulamasını çalıştırabilir(.exe) Windows Uygulaması haline getirmek istiyorsanız aşağıdaki pluginleri pom.xml dosyanıza ekleyiniz:
<plugin>
   <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
   <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
   <version>1.7.1</version>
   <executions>
     <execution>
       <phase>package</phase>
       <goals>
         <goal>shade</goal>
       </goals>
     </execution>
   </executions>
   <configuration>
     <shadedArtifactAttached>true</shadedArtifactAttached>
     <shadedClassifierName>shaded</shadedClassifierName>
     <transformers>
       <transformer
           implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.ManifestResourceTransformer">
         <mainClass>com.example.Main</mainClass>
       </transformer>
     </transformers>
   </configuration>
 </plugin>
 <plugin>
   <groupId>com.akathist.maven.plugins.launch4j</groupId>
   <artifactId>launch4j-maven-plugin</artifactId>
   <version>1.5.1</version>
   <executions>
     <execution>
       <id>l4j-clui</id>
       <phase>package</phase>
       <goals>
         <goal>launch4j</goal>
       </goals>
       <configuration>
         <headerType>gui</headerType>
         <jar>${project.build.directory}/${artifactId}-${version}-shaded.jar</jar>
         <outfile>${project.build.directory}/${artifactId}.exe</outfile>
         <downloadUrl>http://java.com/download</downloadUrl>
         <classPath>
           <mainClass>com.example.Main</mainClass>
           <preCp>anything</preCp>
         </classPath>
         <icon>src/main/resources/exe.ico</icon>
         <jre>
           <minVersion>1.6.0</minVersion>
           <jdkPreference>preferJre</jdkPreference>
         </jre>
         <versionInfo>
           <fileVersion>1.0.0.0</fileVersion>
           <txtFileVersion>${project.version}</txtFileVersion>
           <fileDescription>${project.name}</fileDescription>
           <copyright>2012 hasCode.com</copyright>
           <productVersion>1.0.0.0</productVersion>
           <txtProductVersion>1.0.0.0</txtProductVersion>
           <productName>${project.name}</productName>
           <companyName>hasCode.com</companyName>
           <internalName>hasCode</internalName>
           <originalFilename>hasCode.exe</originalFilename>
         </versionInfo>
       </configuration>
     </execution>
   </executions>
 </plugin>

Eğer GUI'de Türkçe karakter problemi yaşıyorsanız aşağıdaki kısmı pom.xml dosyasına yapıştırınız:
<properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
</properties>

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM