Maven Assembly Plugin

13-11-2013
Maven Assembly Plugin Java projesini çalıştırılabilir jar dosyasına dönüştürür. Genelde GUI uygulamaları için çok önemli olan jar dosyası oluşturma işlemi maven projesi ile çok kolay yapılabilmektedir. Bu pluginin pom.xml dosyasında plugins elementi içine eklenmesi işleminden sonra, projeyi package yaptığımızda target klasöründe jar dosyasını görebiliriz.
<plugin>
	<artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
	<version>2.2</version>
	<configuration>

		<finalName>HelloWorld</finalName>

		<archive>
			<manifest>
				<addClasspath>true</addClasspath>
				<mainClass>com.gui.launcher.LauncherMain</mainClass>
			</manifest>
		</archive>

		<descriptorRefs>
			<descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>
		</descriptorRefs>
	</configuration>

	<executions>
		<execution>
			<id>make-assembly</id>
			<!-- this is used for inheritance merges -->
			<phase>package</phase>
			<!-- append to the packaging phase. -->
			<goals>
				<goal>single</goal>
				<!-- goals == mojos -->
			</goals>
		</execution>
	</executions>
</plugin>
Bu plugin'de yer alan com.gui.launcher.LauncherMain sınıfında bulunan main metodu sayesinde program çalışır. Bu plugin ile oluşan jar dosyasının adı ise HelloWorld.jar olacaktır. Çünkü finalName attribute değeri HelloWorld tür.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM