Java Uygulamasıyla Bilgisayarın İşletim Sistemini Bulmak

13-12-2014

Aşağıdaki kod ile Java uygulamasının çalıştığı işletim sistemini bulabiliriz:

public final class OsUtils {
  private static String OS = System.getProperty("os.name").toLowerCase();

  public static boolean isWindows() {
    return (OS.contains("windows"));
  }

  public static boolean isMac() {

    return (OS.contains("mac"));

  }

  public static boolean isUnix() {

    return (OS.contains("nix") || OS.contains("nux") || OS.contains("aix"));

  }

  public static boolean isSolaris() {

    return (OS.contains("sunos"));

  }
}

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM