Java GUI (Container ve Helper Sınıflar)

23-10-2013
Container Sınıflar

java.awt.Container: Componentleri gruplamak için kullanılan sınıftır. Frame’ler Applet’ler Panel’ler bu sınıfın alt sınıflarıdır.
javax.swing.JFrame: Diğer componentleri içinde tutar. Kendisi bir başka Frame’in içinde olamaz
javax.swing.JPanel: Diğer bir panel içerisinde olabilir. Görünmez container’dır
javax.swing.JApplet: Applet’in alt sınıfıdır. Swing tabanlı java applet oluşturmak için JApplet extend etmek gerekmektedir. 
javax.swing.JDialog

Helper Sınıflar

java.awt.Graphics: String’leri, çizgileri ve basit şekilleri çizmek için gerekli olan metodları barındıran soyut bir sınıftır.
java.awt.Color: GUI componentlerin renklerini değiştirmeyi sağlar. Ayrıca çizilen stringlerin, çizgilerin ve basit şekillerinde renklerini belirlemek için kullanılır.
java.awt.Font 
java.awt.FontMetrics : Fontların özelliklerini barındıran bir soyut(abstract) sınıftır. 
java.awt.Dimension: Bir componentin boyutunu belirtmek için kullanılır.
java.awt.LayoutManager: Componentlerin bir container içerisinde nasıl duracağını belirler.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM