Eclipse IDE ile C/C++ Uygulaması Gerçekleştirirken Ekran Çıktısının Olmaması Probleminin Çözümü

04-01-2014
Bir C veya C++ projesini Eclipse IDE kullanarak yapıyorsanız, ekran çıktısı gelmeyebilir. Böyle bir durumda aşağıdaki kodları main fonksiyonunun en üst kısmına yapıştırınız.
1
2
setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0);
setvbuf(stderr, NULL, _IONBF, 0);

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM