C# Dilinde Web Control'ler

11-11-2013
HTML control’lerden daha çok özelliklere sahiptir. C# masaüstü uygulamalarda kullanılan form control’ler, ekler gibi sayfanın tasarım kısmındayken ekleme işlemi yaparız.

Web Control Sınıfları

Tüm web control sınıfları System.Web.UI.WebControls.WebControl sınıfından türetilmiştir(inherit). Bu sınıfın önemli property’leri şunlardır:
AccessKey: Kısayol tuşu eklemeyi sağlar. Mesela bu property’nin değeri y olsun. Alt+y dediğimiz zaman ilgili control’ün(button control’ü gibi) ilgili event’i çalışır.
BackColor,ForeColor,BorderColor: background,foreground ve border ayarlamayı sağlar.
BorderWidth: Control’ün border size’zını ifade eder.
Enabled: False olduğu zaman ne kullanıcı input’unu alabilir ne de focus meydana getirebilir.
EnableViewState: True olduğu zaman control durumunu muhafaza eder.
Font: Control’ün fontunu ayarlamayı sağlar.
Height and Width: Yükseklik ve genişlik ayarlamayı sağlar.
Page: Bu control’ün bulunduğu sayfaya referans sağlar. System.Web.UI.Page nesnesi dönderir.
Parent: Bir panel control’ünün içerisinde bir başka control bulunursa bu içteki control’ün parent’i panel olur. Panel control’ü ise bir başka control içerisinde değilse yani sayfaya direkt olarak eklenmişse panel control’ünün parent’i Page nesnesi olur.
TabIndex: Control’ün tab index’ini belirtir.
ToolTip: Control’ün üzerine fare geldiğinde bir ipucu şeklinde text mesajı gösterilmesini sağlar.

Units

Birimler px cinsinden veya % cinsinden olmalıdır. .aspx dosyasında:
ifadesini aslında
panel1.Height = Unit.Pixel(300); panel1.Width = Unit.Percentage(50);
şeklinde de ifade edebilirdik.

Colors

İlk önce System.Drawing namespace’i import edilir.
Kullanımı:
int red=0, green=255,blue=0;
ctrl.ForeColor=Color.FromArgb(red,green,blue);
//veya
ctrl.ForeColor = Color.Aqua;

Font Sınıfı

Örnekler:
<asp:TextBox Font-Name="Tahoma" Font-Size="40" Text="Size Test" ID="txt" runat="server" />
<asp:TextBox Font-Names="Verdana,Tahoma,Arial" Text="Size Test" ID="txt" runat="server" />
ctrl.Font.Name = "Verdana";
ctrl.Font.Bold = true;
ctrl.Font.Size = FontUnit.Small;
Desteklenen Font'lar:
Tüm browser’larda desteklenenler:
    Times
    Arial and Helvetica
    Courier
Windows ve Mac tarafından desteklenenler:
    Verdana
    Georgia
    Tahoma
    Comic Sans
    Arial Black
    Impact
NOT: Control’lerin DefaultFocus ve DefaultButton property’leri vardır.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM