Android Adlandırma Kuralları

27-08-2014
Android dili için, Google tarafından henüz belirli bir adlandırma kuralları belirtilmemiştir. Bundan dolayı bu makalede geliştiriciler tarafından yaygın biçimde kullanılan adlandırma kurallarından bahsedeceğiz.


Google Tarafından Önerilen Adlandırma Kuralları

Google sadece kod kısmı için adlandırma kurallarını önermiştir. Bu kurallar aşağıdaki gibidir:

1. non-public, non-static field isimleri m harfi ile başlar.

2. static field isimleri s harfi ile başlar.

3. Diğer field isimleri küçük harfle başlar.

4.  public static final field isimleri(sabit değişkenler) tüm harfleri şu şekilde yazılır: ALL_CAPS_WITH_UNDERSCORES.

Örnek:
public class MyClass {
  public static final int SOME_CONSTANT = 42;
  public int publicField;
  private static MyClass sSingleton;
  int mPackagePrivate;
  private int mPrivate;
  protected int mProtected;
}Layout

Activity sınıfları için: act_activity_adi
Örnek: MainActivity isminde bir Activity sınıfı varsa, bu sınıfın layout ismi: act_main

View sınıfları için: view_id
Örnek: TextView türünden txtMain isminde bir nesne yaratmışsak, kullanılacak layout dosya adı txt_main olabilir.

Dialog sınıfı için: dlg_id
Örnek: Dialog sınıfı türünden dlgMain isminde bir nesne yaratmışsak, kullanılacak layoud dosya adı dlg_main olabilir.


String 

Örneğin Activity sınıfımız AboutUsActivity ismine sahip olursa, bu sınıfta kullanılan bir Dialog nesnesinin(değişken adı dlgHelp ise) başlığına string.xml dosyasında şu şekilde referans verebiliriz: act_about_us_dlg_help_title

Not: Eğer bir string değeri tüm uygulama boyunca kullanılacaksa, örneğin btnTamam şeklinde kullanılacak bir buton nesnesini string.xml dosyasında tanımlarken, global_btn_tamam şeklinde id verebiliriz.

IDs

Xml dosyalarında viewlerin id'leri genelde şu şekilde kullanılır: @id/list_apple . Bu değişkeni kod kısmında kullanmak istediğimiz zaman şu şekilde erişebiliriz:
ListView listApple= (ListView)findViewById(R.id.list_apple)Drawable

drawable klasörlerine eklenen bir ikonu, clickable(tıklanabilir) özellikli kullanacaksak, bu ikonu adlandırırken ic_action_delete gibi kullanmak mantıklı olacaktır. Yani action özelliğine sahip ikonlar ic_action ön eki ile başlayabilir.

Örneğin action bar kısmında kullanılacak bir resmin adı ab_bottom_solid_example.9.png şeklinde olur. Burada ab ön eki ile başlaması action bar kelimelerin ilk harflerini ifade eder.

Tema için kullanılan resimler ise apptheme ön eki ile başlar. Örnek: apptheme_btn_default_focused_holo_light.9.png

Not:
Uygulamanın ikon adı ic_launcher.png şeklinde adlandırılır.


Sonuç


Android uygulamalar geliştirirken yukarıdaki adlandırma kurallarına uyarsak, belirli bir standart içerisinde kod yazmış oluruz. Bu sayede diğer geliştiricilerin yazmış olduğu kodları da rahat bir şekilde anlayabiliriz.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM