Android Action Bar Kullanımı

15-03-2014
ActionBar bir activity'nin en üstünde yer alır. Activity'nin başlığını, ikonu, bazı action elementlerini, view'leri ve diğer intekraktif elementleri içerir. Ayrıca uygulamamız içerisinde navigasyonu da sağlar.
Action bar Android SDK 11 veya üst versionlarda çalışır. Kullanılan temayı değiştirerek action bar devre dışı bırakılabilir, fakat varsayılan Android temasında, action bar aktiftir. SDK 11'den önceki sürümlerde action bar yerine options menü kullanılır. Options menü, kullanıcı option butonuna tıkladığı zaman gösterilir. Action bar options menüden daha kullanışlıdır, çünkü action bar açık bir şekilde görülebilmesine karşın, options menü sadece options tuşuna basıldığında görülür. Kullanıcı uygulamamızın options menüye sahip olup olmadığını options butonuna basmadıkça bilemez.

Şimdi action bar uygulaması için gereken adımları sırasıyla inceleyelim:

res/layout/activity_main.xml dosyası

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
       
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       android:id="@+id/mainLayout"
       android:orientation="vertical"
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="match_parent">
  <EditText
      android:id="@+id/txtMain"
      android:inputType="textMultiLine"
       
      android:minLines="6"
      android:gravity="top|left"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:scrollbars="vertical"
      />
</LinearLayout>

res/menu/main.xml dosyası

Bu dosya action bar'a eklemek istediğimiz elemanları eklememizi sağlar. Aşağıdaki kodta görüldüğü gibi her bir eleman item elementi ile eklenmektedir.
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
      
  <item android:id="@+id/action_content_replace"
     android:icon="@drawable/action_search"
     android:title="@string/action_content_replace"
     android:showAsAction="collapseActionView|ifRoom"
     android:actionViewClass="android.widget.SearchView" />
  <item android:id="@+id/action_keyword"
     android:title="@string/action_keyword"
     android:showAsAction="ifRoom"/>
  <item android:id="@+id/action_important"
     android:title="@string/action_important"
     android:showAsAction="ifRoom"/>
</menu>

İlk item elementi ile action bar'a arama yapmayı sağlayacak bir SearchView ekliyoruz. Burada android:showAsAction="collapseActionView| ifRoom" ifadesindeki ActionView özelliği, arama butonuna tıklandığında bir text box açması, diğer durumda ise text box'ı gizlemesidir. ifRoom değeri ise action bar da boş yer varsa item ile belirtilen elementimizin gösterilmesini, aksi takdirde gösterilmemesini sağlar. collapseActionView ve ifRoom değerleri arasındaki | karakteri, birden çok değer eklerken değerler arasına konur. Action bar'a eklenebilecek item sayısı android cihazının density-independent width özelliğine göre Android işletim sistemi tarafından otomatik olarak belirlenir. Ayrıca item sayısının kapladığı alan action bar'ın yarısını geçemez.

res/values/string.xml dosyası
<resources>
  <string name="app_name">Action Bar</string>
  <string name="action_content_replace">R</string>
  <string name="action_important">I</string>
  <string name="action_keyword">K</string>
  <string name="search_hint">Search Replace</string>
</resources>

AndroidManifest.xml dosyası

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     package="mucayufa.android.actionBar"
     android:versionCode="1"
     android:versionName="1.0">
  <uses-sdk android:minSdkVersion="14"/>
  <application android:label="@string/app_name" android:icon="@drawable/icon">
    <activity android:name=".MainActivity"
         android:label="@string/app_name">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
</manifest>

MainActivity Sınfı
package mucayufa.android.actionBar;
       
import android.app.Activity;
import android.app.SearchManager;
import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
import android.widget.*;
       
public class MainActivity extends Activity implements SearchView.OnQueryTextListener {
  private CharSequence mTitle;
  private EditText mTxtMain;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    mTxtMain = (EditText) findViewById(R.id.txtMain);
  }
       
       
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    //Action bar'a kendi menu elementlerimizi eklemek icin MenuInflater nesnesi gereklidir
    MenuInflater inflater = getMenuInflater();
    inflater.inflate(R.menu.main, menu);
       
    //SearchView nesnesini kullanmak icin gerekli kodlar
    SearchManager searchManager = (SearchManager) getSystemService(Context.SEARCH_SERVICE);
    SearchView searchView = (SearchView) menu.findItem(R.id.action_content_replace)
        .getActionView();
    searchView.setSearchableInfo(searchManager
        .getSearchableInfo(getComponentName()));
    searchView.setOnQueryTextListener(this);
    return super.onCreateOptionsMenu(menu);
  }
       
  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    //Action bar'a eklenen her item elementi otomatik id alir. 
    //Bu elementlerden secilene gore islem yapmak icin switch case kullanılması mantiklidir
    int selectionStart;
    switch (item.getItemId()) {
       
      case R.id.action_content_replace:
        return true;
      case R.id.action_important:
       
        mTxtMain.getText().insert(mTxtMain.getSelectionStart(), "2,");
        return true;
      case R.id.action_keyword:
       
        mTxtMain.getText().insert(mTxtMain.getSelectionStart(), "3,");
        return true;
      default:
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
  }
  @Override
  public boolean onQueryTextSubmit(String query) {
    if (query.length() > 0) {
      Toast.makeText(getApplicationContext(),query,Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
    return false;
  }
       
  @Override
  public boolean onQueryTextChange(String newText) {
    mTxtMain.setText(newText);
    return false;
  }
  @Override
  public void setTitle(CharSequence title) {
    mTitle = title;
    getActionBar().setTitle(mTitle);
  }
}

MainActivity sınıfı Activity sınıfını extends etmiş, ve SearchView.OnQueryTextListener interface'ini ise implement etmiştir. Bundan dolayı SearchView.OnQueryTextListener interface'i içerisinde bulunan onQueryTextSubmit ve onQueryTextChange metodlarını implement etmeliyiz. Hatırlarsak, action bar'a SearchView nesnesi eklemiştik. Bu nesne sayesinde arama işlemi yapabiliyoruz. Bu nesne sadece arama amaçlı kullanılmaz ayrıca herhangi bir işlem için de kullanılabilmektedir. Örneğin SearchView sayesinde eklenen text box ile, yazılan değeri Toast nesnesi ile kullanabiliriz. Bunu yapabilmek için gerekent metodlar onQueryTextSubmit ve onQueryTextChange metodlarıdır. onQueryTextSubmit metodu, arama butonuna bastığımız zaman çalışırken, onQueryTextChange metodu SearchView'de girilen her karakter için çalışır.

onOptionsItemSelected metodu Activity sınıfı içerisinde bulunan bir metod'tur. MainActivity sınıfı Activity sınıfını extend ettiğinden dolayı bu metodu direkt kullanabiliriz. Bu metod action bar'a eklenen item elementlerinden herhangi birine tıklandığında çalışır.

onCreateOptionsMenu metodu, Activity sınıfının standart seçenek menüsünü initialize eder. Eğer bizim kendi menü elemanlarımız varsa, bu uygulamamızda res/menu/main.xml dosyasında bulunmaktadır, eklemek için kullanılır. Bu metod bir kez çalışır, eğer menü her gösterildiği zaman güncellemek istiyorsanız onPrepareOptionsMenu metodunu kullanmanız gereklidir.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM