Android APK Dosyasını Signed Ve Zipalign Yapmak

08-04-2014
Maven ile Android apk dosyasını zipalign yapmak için gereken ayarlar aşağıdaki gibidir:

Not: Android Java JDK 7 ile uyumluluk problemleri olabildiği için, aşağıdaki işlemler için JDK 6 kullanınız.

1. Öncelikle .keystore dosyası oluşturmak gereklidir:
keytool -genkey -v -keystore myCertificate.keystore -alias myKey -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 20000


keytool jdk bin klasöründeki bir exe dosyadır. Konsol(Command Prompt) üzerinden direkt olarak çalıştırmak için, ortam değişkenlerine eklemek gerekmektedir. Bu işlemi şu şekilde yapabilirsiniz:2. Daha sonra ise pom.xml dosyasına aşağıdaki kodları eklemek gerekir:
<profiles>
  <profile>
    <id>android-release</id>
    <properties>
      <sign.keystore>Url of .keystore file</sign.keystore>
      <sign.alias>Your Alis Name</sign.alias>
      <sign.storepass>Your Store Password</sign.storepass>
      <sign.keypass>Your Key Password</sign.keypass>
    </properties>
  </profile>
</profiles>

<plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-jarsigner-plugin</artifactId>
  <executions>
    <execution>
      <id>signing</id>
      <goals>
        <goal>sign</goal>
        <goal>verify</goal>
      </goals>
      <phase>package</phase>
      <inherited>true</inherited>
      <configuration>
        <removeExistingSignatures>true</removeExistingSignatures>
        <archiveDirectory/>
        <includes>
          <include>${project.build.directory}/${project.artifactId}.apk</include>
        </includes>
        <keystore>${sign.keystore}</keystore>
        <alias>${sign.alias}</alias>
        <storepass>${sign.storepass}</storepass>
        <keypass>${sign.keypass}</keypass>
        <verbose>true</verbose>
      </configuration>
    </execution>
  </executions>
</plugin>
<plugin>
  <groupId>com.jayway.maven.plugins.android.generation2</groupId>
  <artifactId>android-maven-plugin</artifactId>
  <version>3.8.0</version>
  <configuration>
    <sign>
      <debug>false</debug>
    </sign>
    <zipalign>
      <verbose>true</verbose>
      <inputApk>${project.build.directory}/${project.artifactId}.apk</inputApk>
      <outputApk>${project.build.directory}/${project.artifactId}-signed-aligned.apk
      </outputApk>
    </zipalign>
    <device>usb</device>
    <run>
      <debug>true</debug>
    </run>
    <sdk>
      <path>C:\adt-bundle-windows-x86-20140321\sdk</path>
      <!--sdk dizini-->
      <platform>13</platform>
    </sdk>
 
    <undeployBeforeDeploy>true</undeployBeforeDeploy>
  </configuration>
  <executions>
    <execution>
      <id>alignApk</id>
      <phase>package</phase>
      <goals>
        <goal>zipalign</goal>
      </goals>
    </execution>
  </executions>
</plugin>

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM