Üye Girişi

Lütfen kullanıcı adınızı ve şifrenizi ilgili alanlara giriniz!

Üye değilseniz lütfen tıklayınız

Şifremi Unuttum

Şifrenizi unuttuysanız tıklayınız

sql

 • İleri Veritabanı Yönetim Sistemleri Özet

  Bölüm 9 - Nesne İlişkisel Veritabanı IVTYS'nin Zayıf Yönleri Gerçek dünyanın zayıf temsili Anlamsal aşırı yükleme Integrity için zayıf destek Sınırlı İşlemler NIVTYS Kullanıcı genişletilebilir tipler Encapsulation, inheritence, polymorphism Metodların dinamik bağlanması Dezavantajları Artan maliyet, karmaşıklık Satır Tipleri Değişkenlerde saklanır Programlara argüman olarak geçer Fonksiyon çağrılarından dönüş değerleri olarak dönme Sütun içerisinde satır tanımlama olanağı Örnek: create table Branch(branchNo char(4), address ROW(street...Devamını Oku

  MySQL'in Varsayılan Karakter Setini UTF-8'e Dönüştürmek

  Mysql'in karakter setini UTF-8'e dönüştürmek için aşağıdaki kodları my.conf dosyasına eklemelisiniz: [mysqld] collation-server = utf8_unicode_ci character-set-server = utf8 Not: my.conf dosyası Windows işletim sistemi kullananlarda bulunmaz. Bunun yerine my.ini dosyası kullanılır. Var olan bir veritabanının karakter setini değiştirmek için ise aşağıdaki sql komutlarını çalıştırmalıyız: ALTER DATABASE databasename CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci; ALTER TABLE tablename CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;...Devamını Oku

  Microsoft SQL (MSSQL) Veritabanında YYYYMMDDHHMMSS String'i Datetime'a Dönüştürmek

  Aşağıdaki komutla Microsoft Sql Server veritabanında yyyymmddhhmmss formatıyla verilmiş bir string'i datetime'a dönüştürebilirsiniz: update bolum_icerik set newDateColumn = convert(datetime, stuff(stuff(stuff(tarih, 9, 0, ' '), 12, 0, ':'), 15, 0, ':')) newDateColumn sütunu bolum_icerik tablosunda oluşturulmuş, türü datetime olan bir sütundur. Bu sütunun değerini bolum_icerik tablosundaki tarih isimli sütunun değerine göre belirleriz. Bu işlemi gerçekleştirdiğimiz zaman tarih sütunundaki bir satırın değeri 20090513024903 ise bu değer newDateColumn...Devamını Oku

  Mysql Replace Fonksiyonu Kullanımı

  Mysql de bir sütun içerisindeki belli bir string'i değiştirmek için REPLACE fonksiyonu kullanılır: UPDATE urls SET url = REPLACE(url, 'domain1.com/images/', 'domain2.com/otherfolder/') urls: Tablo Adı url: Sütun adı REPLACE fonksiyonun ilk parametresi aranacak sütun adını ifade eder. İkinci parametre değişecek string değerini, üçüncü parametre ise yeni değeri temsil eder....Devamını Oku

  SQLite Veritabında Replace Fonksiyonu Kullanmak

  Sqlite veritabanında bir sütunun String değerinin belirli bir yerini değiştirmek için replace() fonksiyonu kullanılır. Örnek: UPDATE word SET name = replace( name, 'ı', 'i' ) WHERE name LIKE 'ı%'; Yukarıdaki örnekte word tablosunun name isimli sütunundaki değer, ı harfi ile başlıyorsa bu harf ile i harfinin yer değiştirilmesi sağlanmış olur. ...Devamını Oku

  Connection Pooling Gelişmiş Ayarlar

  Idle Connection: Connection havuzundayken bir uygulama tarafından kullanıldıktan sonra tekrar havuza dönüp yeniden kullanılmayı bekleyen connection'dur. Stale Connection: Havuzda bulunan veya borrowed alınmış connection'un, kullanılamaz halde olmasıdır. Bunun sebebi bağlantının remotely olarak kapatılması vs gibi durumlardır. Abandoned Connection: Uygulama uzun süre boyunca connection'u havuza göndermezse bu connection abandoned olur. Bunun nedeni, uygulama close() metodu ile connection'u kapatmadığında veya uygulama uzun süren sql işlemleri yaptığında meydana gelir.Devamını Oku

  Hibernate Ve Maven Ile Veritabanındaki Tablolara Karşılık Gelen Java Sınıflarının Yaratılması

  Hibernate ve Maven ile reverse engineering yaparak veritabanındaki tablolara karşılık gelecek Java sınıfları (POJO-Plain Old Java Object), Dao sınıfları, hbm.xml dosyaları yaratabiliriz. Bu sayede çok fazla sayıda veritabanı tablolarını manuel olarak yaratmaktan kurtulmuş oluruz. Bu işlemin yapılmasına reverse engineering( tersinir mühendislik ) denir. Önceki makalede bu işlemlerin Eclipse ile yapılması anlatılmıştır. Bu makalemizde ise maven kullanarak aynı işlemleri yapacağız.Devamını Oku

  Hibernate İle Veritabanındaki Tablolara Karşılık Gelecek Java Sınıflarının(POJO) Otomatik Oluşturulması

  Hibernate JBoss Toolbar ile reverse engineering yaparak veritabanındaki tablolarına karşılık gelecek Java sınıfları(POJO-Plain Old Java Object), Dao sınıfları, hbm.xml dosyaları yaratabiliriz. Bu sayede çok fazla sayıda veritabanı tablolarını manuel olarak yaratmaktan kurtulmuş oluruz. Bu işlemin yapılmasına reverse engineering( tersinir mühendislik ) denir. Bu makelede hem Eclipse ile hem de Maven kullanarak bu işlemin nasıl yapılacağı anlatılacaktır.Devamını Oku