Üye Girişi

Lütfen kullanıcı adınızı ve şifrenizi ilgili alanlara giriniz!

Üye değilseniz lütfen tıklayınız

Şifremi Unuttum

Şifrenizi unuttuysanız tıklayınız

android

 • Android ListView Item'ları Dinamik Olarak Düzenlemek

  Android uygulamasında ListView'in item'larını dilediğimiz gibi düzenlemek istiyorsak özel bir Adapter sınıfı oluşturmamız gerekmektedir. Bu Adapter sınıfı Activity sınıfı içerisinde inner bir sınıf olarak tanımlayabiliriz. Bu işlemlerin nasıl gerçekleştiğini açıklamak için örnek bir uygulama yapalım. Uygulamamızda ListView elementine custom bir layout ekleyeceğiz. Bu layout içerisinde hem TextView elementi hem de ImageView elementini kullanacağız. Uygulamanın amacı, belirli bir sonuca göre ImageView elementini g...Devamını Oku

  Android View'leri Yatay Olarak Hizalamak

  View'leri yatay olarak hizalamak için belirli attribute(özellik) değerleri kullanmamız gerekir. Özellikleri açıklamadan önce LinearLayout kullanmak zorunda olduğumuzu ifade edelim. LinearLayout child view'lerin genişliklerini ayarlarken, iki özelliğe bakar: android:layout_width ve android:layout_weight. Eğer view'lerin layout_width değerleri "wrap_content" olursa, her biri sadece yeterli miktarda alanı kaplar. Bu ise aşağıda görüldüğü gibi boşluk oluşmasına neden olur: İkinci aşamada LinearLayout android_layout_we...Devamını Oku

  SQLite Veritabında Replace Fonksiyonu Kullanmak

  Sqlite veritabanında bir sütunun String değerinin belirli bir yerini değiştirmek için replace() fonksiyonu kullanılır. Örnek: UPDATE word SET name = replace( name, 'ı', 'i' ) WHERE name LIKE 'ı%'; Yukarıdaki örnekte word tablosunun name isimli sütunundaki değer, ı harfi ile başlıyorsa bu harf ile i harfinin yer değiştirilmesi sağlanmış olur. ...Devamını Oku

  Android Adlandırma Kuralları

  Android dili için, Google tarafından henüz belirli bir adlandırma kuralları belirtilmemiştir. Bundan dolayı bu makalede geliştiriciler tarafından yaygın biçimde kullanılan adlandırma kurallarından bahsedeceğiz. Google Tarafından Önerilen Adlandırma Kuralları Google sadece kod kısmı için adlandırma kurallarını önermiştir. Bu kurallar aşağıdaki gibidir: non-public, non-static field isimleri m harfi ile başlar. static field isimleri s harfi ile başlar. Diğer field isimleri küçük harfle başlar. pu...Devamını Oku

  Android Activity'nin Dialog Olarak Açılmasını Sağlamak

  Bir Activity sınıfını dialog olarak açmak istiyorsak AndroidManifest.xml dosyasında, Activity set ederken tema değerini, android dialog temalarından birine set etmemiz gereklidir: Bu işlem tamamlandıktan sonra Activity sınıfı, dialog olarak açılacaktır. Eğer dialog'un boyutunu özelleştirmek istiyorsanız aşağıdaki kodları onCreate() metodu içerisinde, setContentView() metodundan önce kullanmak gereklidir: DisplayMetric...Devamını Oku

  Android AdMob(AdView) İle WebView Uygulamasında AdMob Gözükmemesi Probleminin Çözümü

  Android uygulaması geliştirirken, AdMob(AdView) reklamlar ile WebView ortak kullanılması gerektiğinde karşılaşılan en büyük problem, WebView'in ekranın tamamını kaplamasından dolayı AdMob(AdView)'un gösterilememesidir. Bu problemi gidermek için yapılması gereken şey ana layout olarak RelativeLayout kullanmak ve alt layoutlar olarak LinearLayout kullanmak gereklidir...Devamını Oku

  Android APK Dosyasını Signed Ve Zipalign Yapmak

  Maven ile Android apk dosyasını zipalign yapmak için gereken ayarlar aşağıdaki gibidir. Öncelikle .keystore dosyası oluşturmak gereklidir...Devamını Oku

  Android İnternet Bağlantısını Kontrol Etme

  Aşağıdaki metod aracılığı ile internet bağlantısının olup olmadığını kontrol edebilirsiniz...Devamını Oku