Üye Girişi

Lütfen kullanıcı adınızı ve şifrenizi ilgili alanlara giriniz!

Üye değilseniz lütfen tıklayınız

Şifremi Unuttum

Şifrenizi unuttuysanız tıklayınız

csharp

 • Entity Framework Code First Migrations Kullanımı

  Code First Migration'da öncelikle tek bir tane DBContext olmalıdır. Package Manager Console'dan enable-migrations komutu çağrıldığı zaman otomatik olarak modeller oluşturulur. Daha sonra Update-Database –Verbose komutu ile veritabanına yazılması sağlanır. Rollback Komutları Update-Database –TargetMigration: AddBlogUrl //Son eklenen migration'a gidiir Update-Database –TargetMigration: $InitialDatabase //herşeyi rollback yapar...Devamını Oku

  WPF Virtualization Kavramı

  WPF'in list controlleri tarafından sağlanan en önemli özellik UI virtualization'dır. Bu teknik büyük ölçekli listelerin tamamının memory'e yüklenmesi yerine sadece ekranda gösterilen item sayısı kadar memory'e yüklenmesini sağlar. Örneğin, 50.000 item sayısına sahip bir listeyi memory'e yüklemek performans kayıplarına sebep olacaktır. Bundan dolayı WPF bu tekniği geliştirmiştir. Bu teknikle ekranda gösterilen item sayısı 30 ise, sadece 30 tane item yaratılıp memory'de tutulması sağlanır. Virtualization olmasaydı 50.000 tane item yaratılıp memory'e yükl...Devamını Oku

  WPF Data Binding İle Veritabanı Uygulaması

  WPF ile basit bir veritabanı uygulaması yapmak için şunlar gereklidir: 1. Veritabanına erişecek bir sınıf 2. Veritabanındaki tabloyu temsil edecek bir sınıf 3. Bir tane XAML sayfası Örnek: Veritabanına erişen StoreDb isimli bir sınıf public class StoreDB { private string connectionString = Properties.Settings.Default.StoreDatabase; public Product GetProduct(int ID) { SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString); SqlCommand cmd = new SqlCommand("GetProductByID", con); cmd.CommandType = CommandType.S...Devamını Oku

  WPF Element Binding Kavramı

  En basit tanımıyla bir WPF elementinin property'sini set etmek için başka bir WPF elementi ile bağlantı kurmasıdır. Fakat her property'ler bunu sağlayamaz. Bağlantının sağlanabilmesi için ilgili property dependency property olmak zorundadır. Örnek: Slider Elementi İle TextBlock Elementlerini Birbirine Bağlamak <Slider Name = "sliderFontSize" Margin="3" Minimum="1" Maximum="40" Value="10" TickFrequency="1" TickPlacement="TopLeft"> </Slider> <TextBlock Margin="10" Text="Simple Text" Name="lblSampleText" FontSize="{B...Devamını Oku

  WPF Application Events (Uygulama Olayları) Kavramı

  Startup: Application.Run() metodu çalıştırıldığı zaman ana pencere henüz ekranda gözükmeden önce meydana gelir. Bu eventi komut satırı argümanlarını StartupEventArgs.Args property'i kullanarak almak için kullanabiliriz. Exit: Application.Run() metodunun dönüşünden hemen önce meydana gelir. Shutdown işlemini bu event içinde engelleyemeyiz. Integer değerdeki Exit kodunu bu eventi kullanarak set edebiliriz. SessionEnding: Windows işletim sistemini kullanan kullanıcı bilgisayarı kapattığı zaman veya log-off olduğu zaman meydana gelir. Bu eventi kullanara...Devamını Oku

  WPF Application Sınıfı

  WPF'te uygulama başladığı zaman Application nesnesi yaratılır. Uygulama çalıştığı sürece, çeşitli event'lar meydana gelir. Son olarak, bu nesne destroy edilir ve uygulama kapanmış olur. Application Nesnesi Yaratmak Application nesnesi yaratmanın en temel yolu Main() metodu içerisinde manuel olarak yaratmaktır: using System; using System.Windows; public class Startup { [STAThread()] static void Main() { // Application nesnesi yaratiliyor Application app = new Application(); // Ana pencere yaratiliyor. Bu pencere...Devamını Oku

  WPF Splash Screen (Açılış Ekranı) Kullanımı

  WPF uygulamalarını çalıştırdığımızda ilk ekran hemen yüklenmez. Uygulamanın kullandığı kaynaklara göre açılış işlemi uzun sürebilir. Böyle durumda splash screen dediğimiz bir pencere göstererek kullanıcıyı uygulamanın yüklendiğini bildirebiliriz. Splash screen eklemek için şu adımlar yapılmalıdır:          1. Projeye bir resim eklenir. (Türü genelde .bmp, .png, .jpg vs)          2. Solution Explorer'da eklenen dosya seçilir.        &nb...Devamını Oku

  WPF Komut Satırı İşlemleri

  Komut satırından bilgi almak için Application sınıfın Startup event'ini kullanmak gerekir. Startup eventini kullandığımızda StartupUri kullanamadığımız için bu event içinde ana pencereyi belirtmeliyiz. Örnek: using System; using System.Collections.Generic; using System.Windows; namespace WpfTutorialSamples { public partial class App : Application { private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e) { MainWindow wnd = new MainWindow(); // MainWindow sınıfında tanımlanan OpenFil...Devamını Oku