Üye Girişi

Lütfen kullanıcı adınızı ve şifrenizi ilgili alanlara giriniz!

Üye değilseniz lütfen tıklayınız

Şifremi Unuttum

Şifrenizi unuttuysanız tıklayınız

java-basics

 • Java Timer Sınıfı Kullanımı

  Belirli aralıklarla bir kodun çalışmasını istiyorsak, bunun için Timer sınıfını kullanmamız gerekir. Timer sınıfı ile basit bir kronometre uygulaması için gerekli kodlar aşağıdaki gibidir: Not: Bu uygulamamızda java.util.Timer sınıfı değil, javax.swing.Timer sınıfı kullanılmıştır.Devamını Oku

  Nesneye Yönelik Programlama Dillerinde Polymorphism(Çok Biçimlilik)

  Polymorphism kelimesi, biyolojide bir organizmanın veya türlerin birden fazla farklı formlara veya aşamalara sahip olması anlamına gelen bir prensibi ifade eder. Bu prensip nesne tabanlı programlama dillerine uyarlanmıştır. Bir sınıfın subclass’ı superclass’tan farklı olarak kendi eşsiz davranışlarını oluşturabilirken aynı zamanda superclass’ın da bazı fonksiyonlarını paylaşabilmektedir. Örneğin; Circle sınıfı kendine has özelliklere sahipken, aynı zamanda, superclass olan GeometricObject...Devamını Oku

  Nesneye Yönelik Programlama Dillerinde Inheritance(Kalıtım)

  Encapsulation hakkında bilgi vermiştik. Encapsulation’un Java’nın temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade etmiştik. İşte inheritance yani kalıtım da Java’nın temel ikinci yapıtaşıdır. Bu nedenle inheritance kavramını çok iyi öğrenmek gereklidir. Bir örnekle inheritancenin ne olduğunu açıklayalım..Devamını Oku

  Java Dilinde String Sınıfı

  İlk dersimizde String sınıfının önceden tanımlı bir sınıf olduğundan bahsetmiştik. Yani import edilmeden kullanılan bir sınıftır. String newString=new String("Hello"); String message="Hello"; Bu iki ifade ile newString ve message isimli iki tane String nesnesi yarattık char[] charArray={'H','e','l','l','o'}; String message=new String(charArray)...Devamını Oku

  Nesneye Yönelik Programlama Dillerinde Encapsulation(Kapsülleme)

  Nesneye yönelik programlama dillerinin yapıtaşlarından biri olan encapsulation, bir sınıfın data field(sınıf değişkenleri)’lerine direkt erişimi engellemeyi sağlar. Circle sınıfının radius değişkenine nesne yaratıp, nesneAdi.radius şeklinde erişebiliyorduk. Yazdığımız sınıfların daha güvenli ve daha iyi sağlıklı kullanılmasını sağlamak için, encapsulation yapmak gerekir...Devamını Oku

  Java Dilinde Nesne ve Sınıf Kavramı

  Bir nesne gerçek dünyadaki bir varlığı temsil eder. Örneğin, bir öğrenci, bir masa, bir daire, bir buton vs nesne olarak ifade edilir. Çünkü bu varlıkları diğerlerinden ayıran özellikler vardır. O halde nesne eşsizdir. Nesneni durumu data field’ler tarafından, property’ler tarafından temsil edilirken, nesnenin davranışı metodlar kümesiyle temsil edilir. Bir sınıf ise nesnenin durumu ve davranışını tanımlayan bir plan, taslaktır...Devamını Oku

  Java Dilinde Array Kavramı

  İki şekilde array tanımı vardır: 1) datatype[] arrayRefVar; arrayRefVar=new datatype[]; 2) datatype[] arrayRefVar=new datatype[]; Hatırlarsak new ile yaratılan her şey referans idi. C dilindeki pointer değişkenler gibiydi. Java’da array’ler referans değişkenler vasıtasıyla kullanılır. C dilinde array’ler ise pointer özelliğine sahiptir. 1. şekildeki gibi tanımlama C dilinde yoktur. Bu tür deklare edilme nedeni, programın ortalarında veya sonlarında array değişkeninin eleman sayısını belirlemeye olanak sağlamasından dolayıdır...Devamını Oku

  Java Dilinde Metodlar

  Sınıfların asıl işlevleri olan metodlar Java dilinde yazılan programların çalışmasını sağlar. Bu zamana kadar üç tip metod türü inceledik: 1. Instance Metodlar: Nesne yaratılıp kullanılan metodlar 2. Static Metodlar: SınıfAdi.MetodAdi şeklinde kullanılan metodlar 3. Constructorlar: Sınıfı memory’e yükleyen metodlar Bir metod tanımlamak Java’da metod tanımı C dilinden farklıdır Genel metod tanımı şu şekildedir...Devamını Oku